V prvem tednu decembra, bomo v okviru projekta START izvedli mednarodno usposabljanje za člane projektnega konzorcija. Tema usposabljanja bo refleksija pedagoške prakse. Udeleženci bodo spoznavali različne strategije, ki pomagajo pri pridobivanju poglobljenega uvida v (lastno) prakso, ter posledično poglobljenega razumevanja lastnega prakse in odpiranja možnosti za spreminjanje le-te. 

Izraz »refleksija« je uporabil Donald A. Schon (1983) in z njim označil delovanje strokovnih delavcev, ki razmišljajo o svojem ravnanju, ga analizirajo, delujejo premišljeno in ne sprejemajo prenagljenih odločitev. Menil je, da niso izkušnje tisto, kar nas uči, ampak razmislek o izkušnjah. Vzgojitelj/učitelj – reflektivni praktik ob refleksiji povezuje svoje praktično delovanje s teoretičnimi spoznanji, v praksi preverja teoretična spoznanja, analizira svoje delovanje z vidika teorije in z vidika lastnih izkušenj ter s kritično evalvacijo konstruira svoj model strokovnega odločanja in delovanja. 

V procesu refleksije se vzgojitelj/učitelj sooči z lastnimi razumevanji, subjektivnimi teorijami, ki  jih je izoblikoval v zvezi s ponavljajočimi izkušnjami in jih ponovno kritično preveri. Refleksija omogoča, da vzgojitelj/učitelj vsako situacijo ponovno osmisli in tako najde v svojem delu nov izziv in možnosti za strokovni razvoj. Zato je zelo pomembno, da vzgojitelji/učitelji svoje izkušnje predelajo, se iz njih učijo in naučeno ponovno vključijo v svojo prakso. Refleksija je torej pripomoček, orodje v procesu učenja, razvoja sposobnosti in strokovnih kompetenc.

_________________________

Vir:  Donald A. Schon. The reflective practitioner- how professionals think in action.New York, 1983.