Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom deluje v okviru Pedagoškega inštituta. S svojim delovanjem smo pričeli leta 1994, ko se je v okviru Zavoda za odprto družbo začelo uvajanje programa Korak za korakom. V praksi je program zaživel leta 1995, leta 1997 pa je prešel na Pedagoški inštitut, kjer je bil ustanovljen Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, danes Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju.

V Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom si prek profesionalnega razvoja strokovnih delavcev prizadevamo za visokokakovostno vzgojo in izobraževanje ter uvajanje sprememb v vzgojno-izobraževalni sistem. Naše dejavnosti temeljijo na enakih možnostih in načelih demokratične civilne družbe, otrokovih pravicah in pravicah staršev, sodobnih spoznanjih o otrokovem razvoju in učenju ter vplivih različnih dejavnikov nanju. Posebno skrb namenjamo najranljivejšim skupinam otrok in njihovim staršem.

Profesionalni razvoj strokovnih delavcev vrtcev in prvih razredov osnovnih šol spodbujamo v okviru Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom, programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter akcijskega in participatornega raziskovanja v okviru različnih iniciativ in projektov.

Rezultati dela Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom so skladni z zapisanim poslanstvom, prepričanji in vrednotami.