Celostna podoba je prvi stik uporabnika s ponudnikom, zato mora biti večplastna, a hkrati jasna in nedvoumna. Biti mora prepoznavna in edinstvena, obenem pa informativna ter sporočati značaj, vrednote in poslanstvo organizacije.

Zasnova za novo podobo je bila preplet izhodišč: kako preimenovanje Centra, formalno vpetost v strukturo in pripadnost Pedagoškemu inštitutu ter značilno ilustracijo približati strokovni javnosti in ob tem ne izgubiti osredotočenosti na dobrobit ključnega deležnika vseh Centrovih aktivnosti - otroka.

V deduktivnem procesu odbiranja ustreznih predmetov, ki bi simbolizirali napredek, učenje, inovativnost in bili ob tem umeščeni v zgodovinski kontekst, je zmagalo računalo. Ta starodavni simbol napredka je še danes pripomoček za učenje prvih računskih operacij, obenem pa ga najmlajši zamenjujejo za ropotuljico. Resen inštrument je v hipu igrača in nazaj, vse odvisno od kompetenc in usposobljenosti otroka.

Večplastnost funkcionalnosti, se v celostni podobi Centra ne zaključi pri abaku, temveč se odslikava tudi v uporabi ilustracije in izboru tipografije. Logotip sestavljajo v mrežo računala postavljeni krogci in premišljeno izbrana vrsta pisave. Risbe kroga, delo 5-letnega otroka, trčijo ob seriozno črkovno vrsto uporabljeno v podobi Pedagoškega inštituta, kar izkazuje Centrovo pripadnost in umeščenost v osrednjo državno pedagoško raziskovalno ustanovo na področju vzgoje in izobraževanja. Krog sicer simbolizira družbo, zaključeno celoto, sklenjen proces, življenje, popolnost in enost, hkrati pa zaščito, partnerstvo ter nakazuje na stabilnost in trajanje. 

Soočenje dveh svetov, polnomočenje med procesom rasti in razvoj uporabnikom zagotavlja prav Center, kar se grafično odrazi v večjem razmiku med krogci. Krogci, tokrat kot prispodoba posameznika, so na koncu procesa zato vse bolj samostojni. Najnižja vrstica krogov logotipa tvori steber, podstat rasti, zato sta formi skupaj in sta prispodoba za trden poslovni odnos, obenem pa aludirata na starševstvo (družino), temelj otrokovega razvoja in osnovno celico družbe.

Izbrane barve odslikavajo prijetne občutke in razpoloženja: optimizem, uspeh, veselje, sreča, zadovoljstvo, komunikacija, energija, aktivnost, spodbuja mentalne sposobnosti (rumena); vzgoja, ljubezen, toplina, sočutje, razumevanje, skrbnost, mirnost, spoštovanje, strast, odprtost (rožnata) ter ravnotežje, harmonija, rast, stabilnost, vzdržljivost, zvestoba, zadovoljstvo, zanesljivost, vrača občutek dobrega počutja (zelena).

Pod novo podobo Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom se podpisujejo Klun komunikacije