REYN Slovenija je mreža za kakovostno vzgojo in izobraževanje romskih otrok. Povezuje strokovne delavce in aktiviste romske kot tudi drugih narodnosti, ki se na področju zgodnjega razvoja srečujejo z romskimi družinami.

Namen mreže, ki je bila ustanovljena aprila 2013, je postati inkluzivna, profesionalna in učeča se skupnost, v kateri člani poglabljajo različna znanja in veščine, izmenjujejo izkušnje, promovirajo primere dobrih praks, vzpostavljajo učinkovita partnerstva in skrbijo za profesionalni razvoj.

Cilj mreže je oblikovati in razvijati dejavnosti, ki sledijo ISSA načelom kakovostnega pedagoškega dela ter vrednotam, ki so povezane z zagotavljanjem enakih možnosti za razvoj in izobraževanje vseh otrok.

 

V mrežo S/REYN se lahko včlanite TUKAJ.

Z včlanitvijo postanete hkrati tudi član mednarodne mreže REYN, kjer poročamo tudi o dejavnostih naše S/REYN mreže.

 

Pristop v mrežo S/REYN je brezplačen. Članstvo vam omogoča številne priložnosti, o katerih vas redno obveščamo:

- usposabljanja,

- strokovne ekskurzije,

- študijske obiske v tujini,

- druge oblike profesionalnega razvoja,

- mreženje,

- izmenjavo izkušenj ...