2016

Razvojno-raziskovalni Center pedagoških iniciativ Korak za korakom se preimenuje v Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom

 

1997

Ustanovitev Razvojno-raziskovalnega Centra pedagoških iniciativ Korak za korakom in prenos aktivnosti Centra z Zavoda za odprto družbo pod okrilje Pedagoškega inštituta

 

1995

Program začne delovati v praksi, isto leto pa Pedagoški inštitut pridobi status javnega raziskovalnega zavoda in tako postane samostojna raziskovalna ustanova.

 

1994

Pričetek uvajanja programa Korak za korakom, V okviru z Zavoda za odprto družbo

 

1965

Vlada Republike Slovenije ustanovi Pedagoški inštitut