Strokovni delavci vrtcev in osnovnih šol, se pri svojem vsakodnevnem delu srečujejo z množico različnih ljudi. Izhajajoč iz problemskih situacij, ki jih delo z ljudmi prinaša, je izrednega pomena zagotoviti strokovnim delavcem razbremenitev in ustrezno podporo.

Temu je namenjena skupina WANDA. Skupina strokovnih delavcev, ki se redno srečuje in deluje po tej metodi, pod vodstvom usposobljenega vodje, strukturirano diskutira o konkretnih situacijah, s katerimi se člani skupine srečujejo in jih zaznajo kot problemske.

WANDA je metoda izvajanja skupinske refleksije, ki med drugim prispeva k oblikovanju učečih se skupnosti in kot takšna predstavlja pomoč pri dvigu kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa. Posameznemu strokovnemu delavcu omogoča učenje, mu pomaga, da pride do svojih lastnih rešitev v zvezi s problemi, ki se mu porajajo pri delu in mu omogoči najučinkovitejše soočanje z zahtevnimi situacijami. Pomaga tudi pri integraciji praktičnih izkušenj, poglabljanju in širjenju znanja in povezovanju strokovnih delavcev

Skupino WANDA lahko sestavlja skupina praktikov, ki prihajajo iz enega vrtca/osnovne šole ali pa iz več različnih. Skupina se srečuje vsakih 5-6 tednov, srečanje pa traja med uro in pol do dveh ur.  Na vsakem srečanju se skupina posveti enemu konkretnemu primeru, ki ga razčleni v  petih vnaprej predvidenih fazah.  Čeprav se vsako srečanje ukvarja s svojo vsebinsko situacijo/problemom, je pomembno vedeti, da je ta metoda "procesno usmerjena". To pomeni,  da je poleg učinkov, vezanih na vsako srečanje, pomemben tudi proces, ki se med člani vzpostavi zaradi stalnega, kontinuiranega srečevanja skupine.  

 

V Centru bomo konec septembra pričeli z izvajanjem usposabljanja za vodje WANDA skupin. Udeleženci usposabljanja bodo pridobili veščine spodbujanja kolegov za medsebojno podporo pri njihovem delu, za osmišljanje odnosnih situacij na način, da le-te ponujajo priložnosti za profesionalni razvoj in za spodbujanje kakovostnih profesionalnih diskusij, ki pripomorejo k reševanju konkretnih problemskih situacij.

_________

CKVZ Korak za korakom je edina ustanova v Sloveniji, certificirana za izvajanje usposabljanj za vodje WANDA skupine in podporne skupine WANDA

Povezava do usposabljanja se nahaja tule