Iniciativa PRIMOKIZ - celostna podpora družinam z otroki do sedmega leta starosti - stremi h krepitvi celostnega naslavljanja potreb družin z mlajšimi otroki preko vzpostavljanja strategij  "družinam z mlajšimi otroki prijazna občina".

Tematiko se bo naslavljalo preko pristopa PRIMOKIZ, ki so ga razvili v švicarski fundaciji Jacobs Foundation in je bil implementiran že v Švici, Romuniji in Nemčiji.

Iniciativa poteka na lokalni ravni, kjer bo vsaka vključena občina v naslednjih 2 letih razvila strategijo »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«. Preko pripravljene strategije bo promovirala kvaliteten celostni razvoj predšolskih otrok. Posledično bo izboljšala kvaliteto bivanja za družine z mlajšimi otroki in na splošno višala standard bivanja v občini. Strategija stremi k povezovanju sektorjev in storitev, namenjenih za celosten in kvaliteten razvoj otrok in podporo njihovim družinam.

***

Namen razpisa je poiskati osebe (facilitatorje), ki bodo občinam po Sloveniji pomagale pri krepitvi celostnega naslavljanja potreb družin z mlajšimi otroki. Predvsem iščemo osebe, ki verjamejo v pomen kvalitetnega okolja za predšolske otroke in njihove družine in si želele na tem področju narediti spremembo.

Splošni pogoji dela

 • Facilitatorji bodo deležni stalne strokovne in tehnične podpore s strani zaposlenih v Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom (CKVI KZK).
 • Oseba, ki želi postati facilitator, se bo povezala z vzpostavljenim lokalnim akcijskim timom (LAT) v eni izmed slovenskih občin. LAT bo sestavljen iz lokalnega koordinatorja (predvidoma nekoga zaposlenega na občini) in predstavnikov različnih organizacij v občini, ki skrbijo za podporo oziroma razvoj otrok in njihovih družin.
 • Bodoči facilitatorji bodo ob začetku izvajanja iniciative deležni usposabljanja na temo PRIMOKIZ pristopa, ki bo izvedeno s strani CKVI KZK.
 • Delo se predvideno začne v drugi polovica junija 2020 in se zaključi s koncem leta 2022 (z možnostjo podaljšanja).
 • S facilitatorjem se sklene pogodba za opravljanje storitev v sklopu iniciative PRIMOKIZ.
 • Delo si facilitator razporeja sam v dogovarjanju z LAT in CKVI KZK.
 • Lokacija izvedbe (občine) bo s facilitatorjem dogovorjena naknadno. Lahko pa jo facilitator predlaga tudi sam in naveže stik z lastno občino.
 • Facilitator bo delo opravljal v tesnem sodelovanju s CKVI KZK in mesečno poročal CKVI KZK o poteku dela na lokalnem nivoju.
 • Na podlagi poročanja se facilitatorju tudi izplača dogovorjen znesek za posamezno aktivnost.

Za lažjo predstavo facilitatorjeve vloge, si lahko predstavljate športno ekipo. Kapetan ekipe je del igre in je skupaj z igralci na igrišču. V našem primeru je to lokalni koordinator. Selektor pa igro opazuje in jo prilagaja glede na strategijo, svoje strokovno znanje in skrbi, da so vsi člani aktivni ter skupino vodi k zastavljanjem cilju. Facilitator je selektor oziroma trener.

Vse sodelujoče v iniciativi predstavlja tudi spodnji shematični prikaz.

K sodelovanju vabimo posameznike, ki:

 • imajo izkušnje in znanje s področja predšolske vzgoje, razvoja otrok ali družinskih študij,
 • si želijo krepiti celostno naslavljanje potreb družin z mlajšimi otroki,
 • verjamejo, da je potrebno stanje na področju naslavljanja potreb družin z mlajšimi otroki izboljšati in med seboj povezati različne deležnike s tega področja,
 • so seznanjeni z lokalno situacijo in administrativnimi / političnimi procesi na lokalnem nivoju,
 • imajo izkušnje projektnega vodenja,
 • imajo sposobnosti komunikacije, povezovanja, svetovanja, sodelovanja, razreševanja konfliktov v skupini,
 • so organizirani.

Prednost imajo posamezniki, ki:

 • imajo izobrazbo s področja predšolske vzgoje, družinskih študij ip.,
 • imajo izkušnje z razvojem strategij,
 • imajo specifična znanja kot npr. poznavanje dela v občini, poznavanje otrokovih pravic…,
 • imajo izkušnje oziroma znanje zagovorništva,
 • imajo znanje angleščine.

***

Facilitatorji bodo tekom iniciative odgovorni za:

 • uspešno delo na lokalnem nivoju
  • strokovno vodenje (npr. deljenje informacij s področja razvoja otrok in potreb družin) LAT v posamezni občini,
  • facilitiranje, usmerjanje dela, sodelovanje na sestankih z LAT v posamezni občini po načelih pristopa PRIMOKIZ,
  • podporo LAT v procesu vzpostavljanja povezav med različnimi sektorji in organizacijami na ravni občini in širše,
  • omogočanje komunikacije med vsemi predstavniki LAT,
  • pomoč pri izvedbi analize trenutnega stanja v občini na področju celostnega naslavljanja potreb družin z mlajšimi otroki,
  • pomoč pri izvedbi evalvacije uspešnosti iniciative (evalvacija začetnega in končnega stanja, sodelovanje z zunanjim sodelavcem),
  • usmerjanje procesa vzpostavljanja in priprave strategije »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«.
 • sodelovanje pri aktivnosti s področja otrok in družin
  • pomoč in podpora pri izvajanju (obstoječih) aktivnosti s področja dela z otroki in družinami v lokalnem okolju,
  • iskanje in pregled dodatnih aktivnosti s področja dela z otroki in družinami v lokalnem okolju, ki bi bile relevantne pri izvajanju delovnih nalog LAT,
  • pomoč CKZV KZK pri izvajanju aktivnosti na nacionalnem nivoju (npr. izmenjava dobrih praks med občinami).
 • komunikacijo in spremljanje procesa
  • prenos informacij med vsemi vpletenimi v projektu (LAT, koordinator, CKZV KZK, organizacije s področja dela z otroki in družinami),
  • spremljanje procesa in beleženje dela (pridobljenih novih znanj in uvidov, izzivov, vpeljanih rešitev in primerov dobrih praks),
  • mesečno poročanje CKVI KZK o dogajanju na lokalni ravni.
 • spodbujanje pomena celostne obravnave družin z mlajšimi otroki
  • razvoj (novih) iniciativ za celostni razvoj družin z mlajšimi otroki,
  • spodbujanje sodelovanja in mreženja med različnimi organizacijami in deležniki,
  • promoviranje aktivnosti vezanih na celostni razvoj družin z mlajšimi otroki.

***

Bodočim facilitatorjem nudimo:

 • izobraževanje iz področja celostne podpore družinam z mlajšimi otroki,
 • pridobivanje novih znanj o novem pristopu PRIMOKIZ,
 • priročnik o novem pristopu PRIMOKIZ,
 • strokovno in tehnično podporo s strani usposobljenih strokovnjakov iz CKZV KZK in ISSA,
 • krepitev skupnosti in razvoj na področju družin z mlajšimi otroki,
 • sodelovanje z drugimi facilitatorji in izmenjavo znanj, dobrih praks in novih pristopov,
 • priložnost za osebno in profesionalno rast,
 • plačilo za opravljeno delo.

***

Podaljšali smo rok za prijavo!

Prijave za sodelovanje v projektu kot facilitator zbiramo do 14. junija 2020 na elektronski naslov korakzakorakom@pei.si. Zainteresirani kandidati naj pošljejo motivacijsko pismo in življenjepis. V zadevo e-pošte naj zapišejo Prijava za facilitatorja (PRIMOKIZ).

Predvsem iščemo še posameznike, ki bi bili pripravljeni prevzeti vlogo facilitatorja v občinah: CERKNO, PIVKA, ŽALEC, POSTOJNA, RAZKRIŽJE, TOLMIN, TRBOVLJE, ŠKOFJA LOKA, SLOVENSKA BISTRICA.

Po pregledu prejetih prijav bomo z izbranimi kandidati izvedli nadaljnje razgovore.

Za dodatna vprašanja smo na voljo na istem elektronskem naslovu.

Veselimo se vaših prijav!