Ali ste vedeli, da…

  • se je v preteklem šolskem letu 14 % vzgojiteljic srečalo z učitelji in 31 % učiteljev srečalo z vzgojitelji z namenom poenotenja pedagoške prakse?
  • je po mnenju učiteljev pri otrocih ob prehodu iz vrtca v šolo najpogosteje prisoten strah pred tem, da ne bi imel prijateljev (80 % učiteljev meni, da je ta strah prisoten med otroki) in strah pred tem, da ne bi smel nositi v šolo svojih predmetov ali igrač od doma (73 %), po mnenju vzgojiteljev pa je najbolj prisoten strah pred tem, da ne bi imel časa za igro (71%) in prav tako strah pred tem, da ne bi smel nositi v šolo svojih predmetov ali igrač od doma (71%)?
  • tako vzgojitelji otrok pred vstopom v šolo kot tudi učitelji prvih razredov ocenjujejo, da je najpomembnejša veščina, ki jo mora imeti otrok pred vstopom v šolo, otrokova samostojnost?
  • vzgojitelji, ki navajajo, da se soočajo s stresom pri delu z otroki, ki prehajajo v šolo, največkrat izpostavljajo stres, ki je povezan s tem, ali in kako bodo zmogli pripraviti otroke na vstop v šolo, na drugi strani pa učitelji, ki prav tako navajajo, da se pri delu s prvošolci, ki prehajajo v novo učno okolje, soočajo s stresom, največkrat izpostavljajo stres, ki ga doživljajo, ker otroci ob vstopu v šolo, po njihovem mnenju, niso dovolj samostojni, nimajo dovolj razvitih grafomotoričnih spretnosti, koncentrancije ipd.?
  • kar 67 % vprašanih učiteljev in 69 % vprašanih vzgojiteljev odgovarja, da bi se udeležili dodatnih usposabljanj na temo zagotavljanja mehkega prehoda otrok iz vrtca v šolo, s čimer bi otrokom v tem obdobju lahko nudili boljšo podporo?

Prav to, skupna usposabljanja za vzgojitelje in učitelje na temo zagotavljanja mehkega prehajanja otrok iz vrtca v šolo, bomo omogočili vsem vrtcev in šolam, ki so sodelovali v raziskavi. Raziskava je bila izvedena v okviru iniciative Transition is our mission (TIM) in z vprašanji Ali ste vedeli? smo vam omogočili »sneak peak« (vnaprejšnji vpogled) v zbrane podatke, ki pa jih bomo, ko bo analiza vseh zbranih podatkov zaključena, z vami podelili v celoti. Rezultati raziskave, v katero smo poleg učiteljev prvih razredov in vzgojiteljev otrok pred vstopom v šolo vključili tudi manjše število otrok in staršev, bodo pomembno prispevali k osvetlitvi trenutnega stanja na področju zagotavljanja mehkega prehajanja otrok iz vrtca v šolo pri nas.