V okviru programa Erasmus+ bomo med septembrom 2016 in februarjem 2019 izvajali projekt START, katerega cilj je promocija in izboljševanje praks, povezanih s prehodom med različnimi izobraževalnimi konteksti. Strokovne delavce bomo podpirali pri raziskovanju inovativnih pristopov, metod in orodij za mehčanje prehoda med različnimi učnimi konteksti (domače okolje, vrtec, osnovna šola). Razmislek o in izvajanje dejavnosti mehkega prehoda med učnimi konteksti je še posebej pomemben za otroke in družine, ki prihajajo iz manj spodbudnih okolij.

Glavna področja delovanja v projektu so naslednja:

  1. Raziskovanje prehodov med različnimi učnimi konteksti v obdobju zgodnjega otroštva,
  2. Oblikovanje in eksperimentiranje z inovativnimi pedagoškimi pristopi in izobraževalnimi strategijami, ki podirajo otrokovo prehajanje vzdolž kontinuuma učnih izkušenj (od doma v vrtec in osnovno šolo);
  3. Diseminacija projektnih dognanj.

V partnerstvu, ki ga koordinira naš center, sodeluje 9 partnerjev iz Italije, Belgije, Velike Britanije in Slovenije, eden izmed njih je tudi Osnovna šola Tišina.

http://start.pei.si