Vedno bolj se prepoznava pomen obdobja do tretjega leta otrokove starosti. Če je nekoč veljalo, da otroci do tretjega leta potrebujejo nego (»da so le siti in previti«), danes vemo, da temu še zdaleč ni tako.

Raziskave številnih znanstvenih ved, npr. nevrobiologije, razvojne psihologije, pedagogike, kažejo na izreden pomen zagotavljanja kakovostnih pristopov  v tem obdobju. Z raziskavami je dokazano,  da izkustva do tretjega leta izjemno močno pozitivno ali negativno vplivajo na obseg otrokovega socialnega, telesnega in umskega potenciala.  V tem najzgodnejšem obdobju prav posebno vlogo igrajo skrbni, ljubeči odnosi, ki jih odrasli vzpostavljamo z otroki.

Z Družinskim centrom Mala ulica pripravljamo privlačno gradivo, namenjeno staršem otrok do prvega leta otrokove starosti. Več o gradivu objavimo prav kmalu.