Epidemija virusa Covid-19 in obdobje po njej s ponovnim začetkom pedagoškega procesa z različnimi novimi ukrepi v vrtcih je v šolsko leto prinesla nove izzive, s katerimi se doslej še nismo srečali. Vrtci so kar naenkrat zaprli svoja vrata, vzgojno-izobraževalni proces se je ustavil, dejavnosti v igralnicah in igriščih so zamrla, varstvo pa se je v celoti preneslo na starše. Razumljivo je, da so varstvo otrok v času epidemije in zaprtju vrtcev popolnoma prevzeli starši. Vseeno pa se ob tem ne sme pozabiti, da vrtec nima le vloge varstva, ampak tudi vzgojno-izobraževalno. 

V času epidemije so različne organizacije in zavodi pripravili številna navodila, usmeritve in priporočila za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa na daljavo in pozneje za ponovno odpiranje vrtcev. Večji poudarek je bil na dogajanju v osnovnih in srednjih šolah, manj pa za izvajanje dejavnosti v vrtcih.

Z organizacijo posveta Korona in vrtec želimo omogočiti raziskovanje in deljenje možnosti za nadaljevanje izvajanja dejavnostih v vrtcu tudi v času njihovega zaprtja in njihovega ponovnega odprtja v luči novih ukrepov izvajanja vzgojno-pedagoškega procesa v vrtcih. Posvet organiziramo z namenom deljenja praks med vrtci v času med in po epidemiji bolezni Covid-19, kjer želimo omogočiti strokovnim in vodstvenim delavcem, da med seboj delijo izkušnje in si tako pomagajo pri nadaljnji organizaciji izvajanja vrtčevskih dejavnosti. Želimo odpreti vprašanja o tem, kako so se z epidemijo soočali v vrtcih, kateri so bili njihovi glavni izzivi in kako so jih reševali ter kako se bodo pripravili za nadaljnje delo. Z organizacijo posveta želimo nuditi podporo in pomoč zaposlenim v vrtcu, da se bodo ob morebitni podobni situaciji v prihodnje še lažje znašli.

Več informacij sledi septembra.

Zaenkrat vam izdamo le datum posveta, in sicer četrtek, 26. november 2020.