Medkolegialne hospitacije so lahko ena izmed najbolj učinkovitih strategij profesionalnega razvoja. Včasih pa se zgodi, da ne vemo, kako se opazovanja lotiti. Če v opazovanje vstopimo brez vnaprejšnje priprave, brez jasne usmeritve ali podpornih opazovalnih instrumentov se nam kaj hitro lahko zgodi, da ne vemo kaj opazovati. Vsega je preveč in težko izluščimo bistveno. Če je opazovalcev več, je razgovor po opazovanju ob poprejšnji nepripravljenosti težko voditi- težko se pogovarjamo o isti stvari, če smo vsi opazovali nekaj drugega, čeprav smo bili v oddelku ob istem času. Pogovor o enaki vsebini pa je bistven za razvijanje skupnega razumevanja omenjene vsebine, kar pripomore k dvigu kakovosti prakse.

Opazovanja postane učna izkušnja za vse vključene, kadar mu sledi reflektivni razgovor. Pri tem je bistveno  kako  sporočiti informacijo o videnem kolegici/kolegu, da bo opazovani/opazovana dobila povratno informacijo o svoji praksi, vsi udeleženi pri opazovanju pa izkušnjo, ki bo pomagala oplemenititi njihovo prakso.

Če želite, da opazovanja z refleksijo postanejo strategija profesionalnega razvoja, ki  prispeva h kakovosti vzgojno izobraževalnega procesa, vas pri tem lahko podpremo