Cilj projekta je boj proti segregaciji romskih otrok in družin ter doseganje socialne kohezije na lokalni ravni, s čimer želimo izboljšati in razviti storitve na področju inkluzivne vzgoje in izobraževanja v zgodnjem otroštvu. Cilj projekta je tudi izboljšati izkušnjo prehoda romskih otrok v lokalne osnovne šole, kar bo pozitivno vplivalo tudi na njihove učne rezultate.

Projekt spodbuja aktivno vključenost romskih in neromskih skupnosti (družin) v obdobju zgodnjega otroštva. To želimo doseči z razvojem in nadgradnjo zunaj kurikularnih aktivnosti, kot so knjižnice igrač in medgeneracijsko učenje. Slednje vključujejo različne starostne skupine – mlajše otroke in starejše odrasle, ki se učijo skupaj in drug od drugega, tako da se skupaj ukvarjajo s kreativnimi, kulturnimi in umetniškimi dejavnostmi. 

V projektu kot lokalni partner sodeluje Vrtec Murska Sobota, pri vzpostavitvi knjižnice igrač in vsebinskem usmerjanju njenega delovanja pa sodelujemo z lokalnim akcijskim timom, ki ga sestavljajo predstavniki različnih organizacij v Mestni občini Murska Sobota - MOMS (predstavniki pripadnikov romske skupnosti, predstavniki MOMS, predstavniki OŠ I Murska Sobota, Pomurskega muzeja, Centra za zdravje in razvoj in Centra za socialno delo).

S partnerji v projektu smo pripravili tudi Priročnik delujočih praks (What Works Guide), v katerem si lahko preberete, kako zagotoviti uspešno delovanje podobne pobude, kot je knjižnica igrač. Pripravili pa smo tudi orodje, ki vam bo pomagalo, da korak za korakom tudi vi organizirate podobno središče za družine v vašem okolju.

 

Uradna spletna stran projekta TOY for Inclusion

Video projekta

Projekt v številkah/odzivi (ang)

 

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije, mednarodni konzorcij pa sestavljajo: ICDI (NL), ISSA (NL), OASbS (HR), Centre for Education Initiatives (LV), VBJK (B), WOS (SK), PHF (Hu) ter Associazione 21. Iuglio (IT)

 

Povezave do novičnikov:

- oktober 2017

- januar 2018

- februar 2018

- april 2018

- julij 2018

- november 2018

- december 2018