Za vrtce/osnovne šole in posameznike, ki se želijo vključiti v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom, smo pripravili štiri različne pakete članstva in uvodni seminar.

Osnovni paket

V »Osnovni paket« so vključene osnovne dejavnosti, ki prispevajo h kontinuiranemu profesionalnemu razvoju strokovnih delavcev in s tem k spreminjanju in zagotavljanju kakovosti na nivoju vrtca/osnovne šole.

Paket Plus

V »Paket plus« so vključene dejavnosti, ki podpirajo individualen, poglobljen pristop k profesionalnemu razvoju strokovnih delavcev, zagotavljanju kakovosti v vrtcu in osnovni šoli ter poglobljeno razumevanje procesov, ki vodijo h kakovostnemu vzgojno-izobraževalnemu procesu. Paket sooblikujete sami, v skladu z vašimi potrebami in interesi. »Paket plus« zajema vse dejavnosti iz Osnovnega paketa ter dve dodatni dejavnosti, ki jih izberete iz ponujenega seznama.

Paket Vrtec in šola

Paket "Vrtec in šola" je namenjen vrtcu in osnovni šoli, ki si želita tesnejšega povezovanja in intenzivnejšega dela na mehčanju prehoda med obema institucijama. V paket lahko vstopita vrtec in šola, ki sta organizacijsko povezana (OŠ in vrtec pri OŠ), lahko pa tudi vrtec in šola, ki organizacijsko sicer nista povezana, vendar otroci prehajajo iz ene v drugo institucijo (prijavnica).

Paket Individualni

Paket »Individualni« je namenjen posameznikom, ki želijo individualno spoznati in poglabljati »na otroka osredinjene pristope k vzgoji in izobraževanju«. 

Uvodni seminar: Osnove »na otroka osredinjene« vzgoje in izobraževanja«

Uvodni seminar je namenjen strokovnim delavcem vrtcev/osnovnih šol, ki se v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom prijavijo prvič (na novo), in tistim, ki želijo svoja znanja o metodologiji Korak za korakom osvežiti oz. poglobiti. Za strokovne delavce novo priključenih v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom je Uvodni seminar obvezen.

DEJAVNOST

PAKET INDIVIDUALNI

OSNOVNI PAKET

PAKET PLUS

Popoldansko srečanje

 

 

Koristno s prijetnim za koordinatorje

 

Koristno s prijetnim za ravnatelje

 

Izmenjajmo ideje, informacije, vrednote – (med)regijsko srečanje za strokovne delavce vrtcev/osnovnih šol

Izmenjajmo ideje, informacije, vrednote - reflektivno srečanje za koordinatorje

Kaj smo dosegli in kam gremo naprej – zaključno srečanje za koordinatorje in ravnatelje ter druge strokovne delavce vrtcev/osnovnih šol

 

IZBERETE DVE DEJAVNOSTI S SEZNAMA

Radi odpremo vrata oddelka (prvi obisk)

 

 

Radi odpremo vrata oddelka (drugi obisk)

   

To mora vedeti vsak koordinator

 

 

Individualna strokovna podpora/svetovanje

 

 

Publikacije CKVI KZK

 

 

DODATNE UGODNOSTI ČLANSTVA – NE GLEDE NA IZBRANI PAKET

 • Mreženje s strokovnimi delavci iz Slovenije in tujine
 • Podpora pri iskanju kontaktov vrtcev in šol iz Slovenije in tujine
 • Možnosti vključevanja v nacionalne in mednarodne razvojno-raziskovalne projekte
 • Izmenjava gradiv ter primerov dobrih praks med strokovnimi delavci
 • Dostop do gradiv, oblikovanih v okviru različnih projektov in drugih iniciativ
 • Možnosti za profesionalni razvoj v okviru mreže Romani Early Years Network Slovenia (S/REYN)
 • Potrdila o udeležbi na usposabljanjih, delavnicah in o izvedenih delavnicah (za napredovanja v nazive)
 • Stalna strokovna podpora za razreševanje nepredvidljivih vprašanj (telefonsko/po elektronski pošti)
 • Nižja kotizacija za udeležbo na konferencah v organizaciji CKVI KZK
 • Povabila na usposabljanja v izvedbi CKVI KZK
 • Možnosti udeležbe na drugih dogodkih v organizaciji CKVI KZK
 • Možnosti prednaročil novih publikacij v izdaji CKVI KZK
 • Prejemanje novičnika CKVI KZK
 • Soustvarjanje novičnika CKVI KZK