Ob zaključku projekta START, v katerem smo partnerji iz Slovenije, Italije, Belgije in Anglije organizirali mednarodni simpozij na temo zagotavljanja mehkejšega prehoda otrok od doma v in med izobraževalnimi ustanovami. Simpozija se je udeležilo več kot sto strokovnih delavcev vrtcev in osnovnih šol, oblikovalci politik ter drugi deležniki iz omenjenih držav.

Na dogodku smo predstavili celotno iniciativo in izdelke, ki smo jih oblikovali na podlagi triletnega dela, v katerem smo v vseh državah sodelovale izobraževalne in raziskovalne institucije: pregled literature, primere študij v posameznih državah, ključne ugotovitve ter zbirko orodij, ki smo jih uporabili v času našega raziskovanja (vsi dokumenti so dostopni v angleškem jeziku na spletni strani projekta.  V prvem delu programa smo na panelni razpravi lahko prisluhnili tudi oblikovalcem politik iz Belgije, ge. Sari De Meerlee in Leen Ardui ter g. Filipu Winderickx, iz Italije ga. Francesce Puglisi ter ge. Brigiti Mark s slovenskega MIZŠ, v razpravi pa je sodelovala tudi predstavnica Evropske komisije, ga Geraldine Libreau. Razgovor je povezoval priznani strokovnjak prof. dr. Michel Vandenbroeck z Univerze v Gentu.

V drugem delu simpozija smo partnerji pripravili štiri okrogle mize, na katerih so imeli udeleženci priložnost slišati več podrobnosti in rezultatov o pilotnih akcijah, ki smo jih izvedli v posameznih državah.