Publikacija bralcu omogoča celosten vpogled v projekt, katerega temeljni cilj je bil razvoj in implementacija celostnega modela delovanja vrtca na področju vključevanja romskih otrok in njihovih v predšolske programe.

V njej tako predstavljamo naslednje vsebine:

1. predstavitev projektnih partnerjev mednarodnega konzorcija, nacionalnih projektnih partnerjev in nacionalnega konteksta z vidika vključevanja romskih otrok v vzgojo in izobraževanje,

2. razvoj in implementacija celostnega modela vključevanja romskih otrok v predšolske programe,

3. utemeljitev ključnih področij celostnega modela vključevanja romskih otrok v predšolske programe,

4. primeri dobre prakse izvajanja dejavnosti za romske otroke in njihove starše, ki prispevajo k uspešnemu vključevanju romskih otrok in njihovih staršev v predšolske programe,

5. didaktični material in drugo gradivo za romske otroke, starše, strokovne delavce vrtcev in oblikovalce politik, ki je bilo izdano v okviru projekta,

6. rezultati kvantitativne evalvacije projekta – projekt v številkah,

7. rezultati kvalitativne evalvacije projekta.

 

Želimo vam prijetno branje, ob tem pa ne spreglejte tudi vseh ostalih gradiv za romske otroke, starše, strokovne delavce vrtcev in oblikovalce politik, ki so bila izdana v okviru projekta in so prav tako objavljena na naši spletni strani ter spletni strani projekta.