V okviru projekta ZORALEDER, katerega temeljni namen je okrepiti mrežo REYN Slovenija (S/REYN) ter izboljšati njeno prepoznavnost v slovenskem prostoru in širše, bo v letih 2016 in 2018 posebna pozornost usmerjena tudi naslednjim pomembnim namenom in ciljem projekta: 

 • dvig stopnje ozaveščenosti staršev o pomenu predšolske vzgoje;  
 • dvig kompetenc strokovnih delavcev na področju zagotavljanja večjezičnega, večkulturnega učnega okolja;
 • usposabljanje in vključevanje jezikovnih asistentov v neposredno pedagoško prakso;
 • spodbujati jezikovni razvoj ter razvoj predopismenjevalnih veščin romskih otrok in otrok migrantov;
 • dvig stopnje vpisa  romskih otrok in otrok priseljencev v vrtcih;
 • spodbujati povezovanje vrtca z lokalno skupnostjo ter romsko/priseljensko skupnostjo;
 • vplivati na izobraževalne politike v okviru priprave nove Nacionalne strategije vključevanja Romov za obdobje 2016-2021

Nacionalni partnerji projekta, ki ga financira Open Society Foundations in Pedagoški inštitut, so:

 • Vrtec Beltinci;
 • Vrtec Ivana Glinška Maribor;
 • Vrtec Pobrežje Maribor;
 • Vrtec Otona Župančiča Ljubljana.