Na konferenci v počastitev obeh jubilejev - 25. obletnice uvajanja metodologije Korak za korakom in 20. obletnice Mreže za spreminjanje Korak za korakom želimo nameniti del programa zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, v katerem vas povabimo, pripravite in predstavite prispevke o tem, kako skrbite za profesionalni razvoj in za kakovostno prakso ter na kakšen način izvajate na otroka osredinjene pristope.

Primere vzgojno-izobraževalnih praks, ki jih boste predstavljali, lahko umestite v naslednje vsebinske sklope:

 • zagotavljanje dostopa do vključujočih, visokokakovostnih vzgojno-izobraževalnih programov za vse otroke,
 • zagotavljanje profesionalnega razvoja v izobraževanju kot enega najpomembnejših pogojev za zagotavljanje visokokakovostnih izobraževalnih programov, 
 • dobrobit in vključenost otroka kot predpogoj otrokovega učenja in razvoja. 

Rok za oddajo prispevka je 10. maj 2021, o izboru vas bomo obvestili do 14. maja. Prispevek, ki bo izbran, bo predstavljen na konferenci, povzetek prispevka pa bo objavljen v zborniku povzetkov, ki bo izšel po konferenci. 

V maju vam bomo tudi posredovali natančnejše informacije o načinu predstavitve. Pričakujete pa lahko, da ustne predstavitve ne bodo daljše od 15 minut.

Svoj prispevek oddate preko  spletnega obrazca. Navodila za oddajo prispevka se nahajajo na koncu te novice.

Vsem, ki boste pripravili pisni prispevek za objavo v zborniku in prispevek tudi ustno predstavili na posvetu, bomo izdali potrdilo o opravljenem delu. Glede na Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive bomo delo vrednotili s 3 točkami glede na 20. c člen, točka 3) za osnovne šole in 17. c člen, točka 3) za vrtce (samostojno predavanje, referat ali delavnica na kongresu ali konferenci v organizaciji institucij na državnem nivoju).
 

Hkrati ne pozabite oddati prijave  na sam dogodek, kjer označite, da ste tudi oddali prispevek. Prijave na konferenco se bodo odprle 6. aprila. Zadnji rok za prijavo je 18. maj 2021. 

Vljudno vabljeni k oddaji prispevka in spremljanju nadaljnjih informacij ter k prijavi na posvet!

 

 

***

Navodila za oddajo prispevka

Za prijavo prispevka je treba pripraviti naslednje (k uspešni prijavi pa vas vodi tudi obrazec sam):

 • Naslov prispevka
 • 5 ključnih besed (pri tem se izogibajte dolgim besednim zvezam, izberite res 5 besed, ne več in ne manj)
 • Kratek opis prispevka (do 100 besed)
 • Vsebinski sklop (vsebinski sklop izberete med ponujenimi v obrazcu)
 • Opis vzgojno-izobraževalne prakse
  • 1. odstavek prispevka: Z opisom odgovorite na naslednja vprašanja: opis konteksta, v katerem izvajate določeno prakso; natančnejša vsebina in potek dejavnosti oziroma prakse; cilji izvajanja dejavnosti oziroma prakse; v kolikšni meri so bili ti cilji doseženi - do 1500 znakov brez presledkov
  • 2. odstavek prispevka: Z opisom odgovorite na naslednja vprašanja: Kaj je na osnovi vaših spoznanj treba načrtovati in upoštevati pri izvajanju dejavnosti v prihodnje; kaj vam je predstavljajo izziv in kako ste ga presegli; kaj bi priporočili drugim; kaj oziroma kakšno podporo bi pri tem potrebovali? - do 1500 znakov brez presledkov

Isti avtor lahko prijavi največ 2 prispevka. Prispevek lahko pripravite tudi v paru.

Pred oddajo prispevka razmislite, ali je zapisano dovolj povedno, da lahko bralec, ki ne pozna vaše prakse, razume, kaj ste počeli in kakšne so bile izvedene aktivnosti. Za pomoč lahko zaprosite neodvisnega bralca (kolega, družinskega člana ipd.) Sami razumljivost besedila najlažje preverimo z glasnim branjem. Če se, medtem ko napisano berete, zalotite, da ste izgubili rdečo nit zgodbe, se bo to zgodilo tudi bralcu.

Upoštevali bomo le prispevke, ki bodo jezikovno pregledani in oddani v skladu z navodili. Prispevek naj bo tako oblikovno ustrezen, predvsem mora ustrezati predpisani dolžini (število znakov oziroma besed). Besedilo naj bo zapisano kot vezni tekst in naj ne vsebuje zapisov po točkah ali alinejah in premega govora. Preglejte morebitne slovnične napake in slogovno neustrezne zapise. Ob tem imejte v mislih, da mora biti jezik strokoven.

V zapisu se izogibajte uporabe imen, predvsem otrok in staršev, z namenom zagotavljanja anonimnosti.

Za dodatna vprašanja o oddaji prispevkov smo vam na voljo preko e-pošte: korakzakorakom@pei.si.