Leta 1994 je Zavod za odprto družbo Slovenije sprejel odločitev, da prične z implementacijo metodologije Korak za korakom tudi v Sloveniji. Po temeljitih pripravah se je metodologija pričela uvajati v šolskem letu 1995/96, in sicer v 8 vrtcih oziroma 18 oddelkih druge starostne skupine. Ko se je pet let kasneje pojavila potreba po večjem povezovanju, smo ustanovili Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom. Kljub temu da je Mreža v dvajsetih letih obstoja doživela kar nekaj sprememb, vseskozi ohranja svoje osnovno poslanstvo, ki je nudenje podpore vodstvenim in strokovnim delavcem vrtcev in osnovnih šol pri njihovem profesionalnem razvoju in iskanju poti, kako vzgojno-izobraževalni proces še izboljšati. 

V počastitev obeh jubilejev - 25. obletnice uvajanja metodologije Korak za korakom in 20. obletnice Mreže za spreminjanje Korak za korakom - se čez leto odvijajo različni dogodki, praznično leto pa bomo zaključili s konferenco Že 25 let korakamo skupaj - od uvajanja metodologije Korak za korakom do skrbi za celostni profesionalni razvoj strokovnih delavcev.

Datum in lokacija

Strokovna konferenca bo potekala v sredo, 9. junija 2021.

POSODBLJENA INFORMACIJA! Zelo smo si želeli, da bi se v začetku junija srečali v živo, ampak smo zaradi nestanovitnosti razmer oziroma ker nismo prepričani, da bo v začetku junija možno združevanje za več kot 100 ljudi, vam sporočamo, da smo se odločili, da bomo strokovno konferenco izvedli na daljavo preko aplikacije Zoom.

Program

Na konferenci bodo kot osrednji govorci sodelovali pomembni nacionalni in mednarodni  strokovnjaki na področju vzgoje in izobraževanja. Tako bomo predstavili zanimive strokovne in praktične vsebine, s katerimi se ukvarjamo, hkrati pa ponudili priložnost za sproščeno druženje članov Mreže in drugih posameznikov, ki jih zanima kakovost v vzgoji in izobraževanju.

Z vami delimo POSODBLJEN program za izvedbo konference na daljavo preko spletne platforme Zoom.

Časovni razpored

Vsebina

8.45 - 9.00

Prijava v spletno platformo Zoom

9.00 - 9.30 Otvoritev strokovne konference, uvodni pozdrav in spoznavno-povezovalna aktivnost

9.30 - 10.15

Uvodni nagovori

 • ga. Nada Matijašič Požar, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 • dr. Tatjana Vonta, častna članica in ustanoviteljica RRCPI KZK, izredna profesorica in višja znanstvena sodelavka v pokoju

 • doc. dr. Jerneja Jager, vodja Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, Pedagoški inštitut

10.15 - 11.15

Okrogla miza Že 25 let korakamo skupaj

 • ga. Silva Križič, ravnateljica Vrtca Idrija v pokoju
 • ga. Alenka Velušček, ravnateljica VVZ Ilke Devetak Bignami v pokoju
 • ga. Lilijana Plaskan, ravnateljica vrtca Litija
 • ga. Katarina Pajer Povh, ravnateljica OŠ Tončke Čeč Trbovlje
 • dr. Sonja Rutar, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta / Pedagoški inštitut

11.15 - 11.30

Odmor

11.30 - 11.45 Spoznavno-povezovalna aktivnosti - Izpit iz Korakoslovja

11.45 - 13.15

Predstavitve prispevkov strokovnih in vodstvenih delavcev vrtcev in osnovnih šol

Razdelitev po sklopih je na voljo na tej povezavi.

13.15 - 13.45

Odmor za kosilo

13.45 - 14.45

Osrednje predavanje Kaleidoskop kvalitete

 • Sanja Brajković, direktorica Pučko otvoreno učilišče Korak po korak

14.45 - 15.45

Slavnostni zaključek s presenečenji in podelitev častnih plaket


Možnost sodelovanja

Na  konferenco vabimo vzgojitelje, pomočnike vzgojiteljev, učitelje, svetovalne in vodstvene delavce vrtcev in osnovnih šol, raziskovalce, oblikovalce politik in drugo zainteresirano javnost. 

Zaposlenim v vzgoji in izobraževanju tudi omogočamo predstavitev prispevkov o tem, kako skrbite za profesionalni razvoj in za kakovostno prakso ter na kakšen način izvajate na otroka osredinjene pristope. Več informacij o oddaji prispevka si lahko preberete na tej povezavi. Prispevke pa sprejemamo do 10. maja 2021.

Kotizacija in prijave

V primeru spletne izvedbe preko platforme Zoom, kotizacija znaša za člane Mreže 30 € in 45 € za nečlane.

Svojo prijavo na konferenco lahko oddate preko obrazca najkasneje do 25. maja 2021 (PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVE!)

Podrobnejša navodila o plačilu kotizacije boste prejeli na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavnem obrazcu. V primeru, da kotizacijo poravna zavod, zavod posreduje naročilnico, kateremu naknadno posredujemo račun. Če gre za plačilo kotizacije za fizično osebo, posredujemo račun za plačilo na elektronski naslov, ki ga je oseba navedla ob prijavi.

Pomembni datumi

 • 6. april 2021 - odprtje prijav na konferenco
 • 10. maj 2021 - zadnji rok za oddajo prispevkov
 • 14. maj 2021 - uradno sporočilo o sprejemu prispevkov
 • 14. maj 2021 - odločitev, ali bo konferenca izvedena v živo ali preko spleta
 • 25. maj 2021 - 18. maj 2021 - zadnji rok za prijavo na konferenco --> PODALJAŠAN ROK ZA PRIJAVE 
 • 28. maj 2021 - zadnji rok za plačilo kotizacije za fizične osebe oziroma posredovanje naročilnice za zavode
 • 28. maj 2021 - zadnji rok za odjavo s konference (potem vračilo kotizacije ne bo več mogoče, razen če bo posredovano zdravniško opravičilo z ustreznim dokazilom)
 • 9. junij 2021 - konferenca Že 25 let korakamo skupaj
   

Dogodek ni pomemben zgolj za dejavnost našega Centra, ampak zaokrožuje 25-letno prisotnost naše dejavnosti v slovenskem prostoru, ki je nedvomno pustila močan pečat v neposredni praksi in prispevala k prenovi vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcih in osnovnih šolah ter k vseživljenjskemu osebnostnemu in profesionalnemu razvoju pedagoških delavcev. 

Prisrčno vabimo, da se nam na dogodku pridružite sedanji, nekdanji in bodoči člani Mreže ter vsi posamezniki, ki nas pri našem delu podpirate in verjamete v kakovostno prakso v vzgoji in izobraževanju.

Počaščeni bomo, če boste praznovali skupaj z nami!

 

---

Navodila za registracijo na konferenco preko spletno platforme Zoom:

Prav tako si bo potrebno ustvariti brezplačen Zoom račun, v kolikor ga še nimate. V pomoč so vam lahko naslednji koraki:

 1. V brskalnik vnesete spletno stran https://www.zoom.us/ 

 2. Na strani, ki se vam prikaže kliknete na ikono »Sign up, it is free.«

 3. Vnesete datum rojstva.

 4. Vnesete elektronski naslov in kliknete »Sign up«.

 5. V naslednjem koraku se vpišete v vaš mail naslov in odprete sporočilo, ki ste ga prejeli od ZOOM-a.

 6. V sporočilu kliknete na »Sign in«.

 7. S tem boste preusmerjeni nazaj na spletno stran ZOOM - v prvi okvir vnesete vaš mail naslov, v drugi okvir pa vaše novo geslo za ZOOM račun (vključevati mora vsaj eno veliko tiskano črko).

 8. S klikom na »Sign in« boste vpisani v vaš ZOOM račun.

Pozor! Arnesov Zoom račun ni ustrezen za registracijo na dogodek.