TOY to Share, Play to Care je nadaljevanje pobude TOY for Inclusion, kar pomeni, da bomo lahko uspešno delo v naših knjižnicah igrač nadaljevali tudi v prihodnje in obenem načrtovali ter vzpostavili še eno v novem okolju.  Koncept povezovanja skupnosti in uspešen boj proti socialni segregaciji, ki smo ga zasnovali v projektu TOY for Inclusion, želimo predstaviti širšemu občinstvu kot tudi oblikovalcem in odločevalcem lokalnih, nacionalnih ter mednarodnih politik. 

V Sloveniji smo knjižnici igrač vzpostavili v Murski Soboti in Grosuplju. V obeh občinah sta gonilni sili lokalna akcijska tima, v katerega so vključeni predstavniki različnih institucij iz okolja, ki se pri svojem delu srečujejo z družinami. 

Cilj projekta je boj proti segreaciji otrok in družin iz ranljivih skupin ter doseganje socialne kohezije na lokalni ravni. S pobudo želimo pripomoči k izboljšanju prehoda otrok iz težje dosegljivih družin v vrtec oz. osnovno šolo ter prispevati k boljši izkušnji njihovega izobraževanja in posledično boljših učnih rezultatov. Naš cilj je tudi povezovanje različnih storitev, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja v zgodnjem otroštvu, s čimer stremimo k dolgoročnosti implementiranih dejavnosti. 

 

V projektu smo razvili kar nekaj gradiv:

TOY for Inclusion: Pogosta vprašanja in odgovori (eng)

Vzpostavitev knjižnice igrač: ocena stroškov (eng)

Priložnostni muzej (eng)

Priročnik delujočih praks (eng)

Orodje za pomoč pri vzpostavitvi knjižnice igrač (eng)

Promocijski letak, letak 2

Vrednotenje učinkov/(Impact Evaluation final report)

Projekt je kot primer dobre prakse predstavljen v Orodju o kakovostni inkluzivni praksi v zgodnjem otroštvu, ki je marca 2021 izšel pod okriljem EU.

 

In nekaj predstavitvenih posnetkov:

TOY for Inclusion – Play Hubs Explained

Playing as the gateway to school and inclusion

Knjižnica igrač Murska Sobota

 

Obdobje trajanja projekta:

31. 1. 2019 - 31. 1. 2021

Sodelujoče institucije:

  • International Child Development Inititatives - ICDI (Nizozemska) kot vodilni partner;
  • ISSA (Nizozemska);
  • Open Academy Step by Step - OASbS (Hrvaška);
  • Centre for Education Initiatives (Litva);
  • Wide open school - WOS (Slovaška),
  • Partners Hugary - PHF (Madžarska);
  • Associazione 21. Iuglio (Italija);
  • Dublin City University - DCU (Irska);
  • Akromfed (Turčija);
  • Pedagoški inštitut - Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom (Slovenija).

Vodja projekta na PI:

Mateja Mlinar

Vir oziroma financer:

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije v sklopu programa Erasmus+ (KA3) in s strani Open Society Foundation.

 

Spletna stran projekta:

Na tej povezavi dostopate do uradne strani projekta: TOY for Inclusion, 2. del