Epidemija bolezni covid-19 in obdobje po njej, ko so se vrtci pod različnimi novimi ukrepi ponovno odprli, je prineslo več oziroma nove izzive, s katerimi se doslej še nismo srečali.

Strokovni posvet Korona in vrtec organiziramo z namenom iskanja odgovorov na izzive, s katerimi so bili v vrtcih in so ponovno soočeni, in z namenom refleksije praks, ki so jih v vrtcih uporabili v času epidemije bolezni covid-19. Strokovnim in vodstvenim delavcem želimo omogočiti, da med seboj delijo izkušnje in si tako pomagajo pri nadaljnji organizaciji izvajanja vrtčevskih dejavnosti. Želimo odpreti vprašanja o tem, kako so se z epidemijo in po njej soočali v vrtcih, kateri so bili njihovi glavni izzivi in kako so jih reševali. Z organizacijo posveta želimo nuditi podporo in pomoč zaposlenim v vrtcu, da se bodo ob morebitni podobni situaciji v prihodnje še lažje znašli.

Zaposlenim v vrtcu (tako ravnateljem, svetovalni službi, vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev …) omogočamo pripravo in predstavitev prispevkov o tem, kako so se soočali z izvajanjem aktivnosti v času epidemije in zatem s ponovnim odprtjem vrtcev. Oddaja prispevka je bila mogoča do 9. 10. 2020 in prejeli smo 25 prispevkov! Najlepša hvala za vaš odziv.

Zavedamo se, da je predšolska vzgoja pomemben del celotnega izobraževalnega sistema, saj obstaja vedno več dokazov o pomenu zgodnjega otroštva v življenju posameznika in o koristih, ki jih kakovostne, celostne in povezane storitve v tem času prinašajo otrokom in družinam, skupnostim, občinam, pa tudi gospodarstvu. Organizacija tega posveta je prispevek Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju pod okriljem Pedagoškega inštituta h kvalitetnejši predšolski vzgoji.

Posvet bo potekal v četrtek, 26. novembra 2020, v dopoldanskem času med 9.00 in 13.15.

Posvet se bo odvil preko spletne platforme Zoom. Prijavljeni boste povezavo do srečanja prejeli 1 uro pred začetkom dogodka. Posvet je namenjen tako strokovnim, pedagoškim in vodstvenim delavcem v vrtcu kot tudi staršem in drugi zainteresirani javnosti. 

Udeležba je brezplačna, saj so določene aktivnosti financirane s strani Evropske unije preko programa Erasmus+ in s strani fundacije Open society Foundations.

Več informacij lahko spremljate tudi v dogodku na naši FB strani.

Z vami pa delimo tudi program strokovnega posveta Korona in vrtec.