V Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom na Pedagoškem inštitutu po naročilu in s podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) izvajamo raziskavo o vzgojno-izobraževalnem procesu v predšolski vzgoji in njegovih učinkih v času epidemije bolezni covid-19.

Raziskava je zelo pomembna, saj naslavlja do tega trenutka v epidemiji spregledani nivo vzgojno- izobraževalnega sistema: vrtce. Predšolska vzgoja je utemeljena kot del VIZ sistema in naslavlja otroke v njihovem najzgodnejšem in najbolj občutljivem obdobju. Zaradi tega je pomembno razumeti, kaj se je v času epidemije dogajalo tako z otrokom, ki je oziroma ni bil vključen v vrtec in kaj se je dogajalo v vrtcih, katerih naloga je bila v tem času opredeljena kot varstvena. S tega vidika se nam zdi pobuda ministrstva še toliko bolj pomembna in se veselimo sodelovanja z vami.

Namen raziskave je ugotoviti, kako je potekal proces VIZ v času epidemije; kaj se je v času zaprtja vrtcev dogajalo s populacijo otrok, vpisanih v vrtec; ugotoviti, katere od rešitev, ki so bile aplicirane v tem obdobju, je smiselno obdržati tudi v prihodnje (npr. več sodelovanja s starši, stik z otrokom na daljavo, če je dolgotrajno bolan ipd.); ugotoviti, katere spremembe zaznavajo strokovni delavci v otrokovem socialnem vedenju, čustvenem izražanju in doživljanju; na podlagi ugotovitev oblikovati kratkoročne in dolgoročne kompenzacijske ukrepe ter sistemske strokovne podlage za nadaljnji razvoj VIZ v Sloveniji, da bi bila ta bolj podpirajoča do otrok in družin.

Obdobje trajanja raziskave:

1. 2. 2021 - 31. 8. 2021 

Vodja raziskave:

mag. Mateja Režek

Vir oziroma naročnik:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport