Iniciativa je namenjena ozaveščanju vzgojiteljev o pomenu zagotavljanja kakovostnih interakcij v vrtcu ter dvigu njihovih kompetenc na tem področju.

V prvi fazi bomo preko vprašalnikov za strokovne delavce v vrtcih ugotavljali, katere so ključne izobraževalne vsebine s področja zagotavljanja kakovostnih interakcij, ki bi jih strokovni delavci v vrtcih želeli poglobiti. Na podlagi hospitacij v oddelkih sodelujočih vzgojiteljev pa bomo z uporabo opazovalnega orodja ugotavljali obstoječe stanje na področju zagotavljanja kakovostnih interakcij.

V drugi fazi bomo na podlagi pridobljenih podatkov izbrali ključne teme ter razvili spletno usposabljanje s področja zagotavljanja kakovostnih interakcij, ki ga bomo nato s sodelujočimi vzgojitelji tudi preizkusili. Usposabljanje bo obsegalo spletne vsebine, vodene spletne diskusije ter spremljanje in podporo v obliki hospitacij z reflektivnimi razgovorom v oddelkih vključenih vzgojiteljev.

V zadnji fazi pa bomo na podlagi evalvacije izvedenega usposabljanja razvili orodje za samoevalvacijo na področju zagotavljanja kakovostnih interakcij.

Informativni letak o projektu.

 

Obdobje trajanja projekta:

1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

Sodelujoče institucije:

  • Univerza v Gradcu (Avstrija) kot vodilni partner;
  • Società cooperativa sociale Sumo (Italija);
  • APEI – Associação de Profissionais de Educação de Infância (Portugalska);
  • University of Pécs – Pécsi Tudományegyetem (Madžarska);
  • Stadt Offenbach am Main, Eigenbetrieb Kindertagesstätten EKO (Nemčija);
  • Pedagoški inštitut - Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom (Slovenija).

 

Vodja projekta na PI:

Petra Bozovičar

Vir oziroma financer:

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije v sklopu programa Erasmus+ (KA2).