INTESYS je projekt programa Erasmus+ (v prihodnost usmerjeni projekt sodelovanja), v katerem v letih 2015-2018 sodelujemo z 9 partnerji, ki na področje zgodnjega otroštva vnašajo raznoliko strokovno znanje, ki se medsebojno dopolnjuje. Projekt INTESYS je namenjen preizkušanju novih pristopov v sistemu storitev na področju zgodnjega otroštva v Evropi, s katerimi želimo otrokom in družinam v ranljivem položaju zagotoviti dostop do kakovostnih storitev, ki bolje povezujejo različne sektorje (vzgojo in izobraževanje, zdravstveno nego, socialno varstvo ipd.), poklice, starostne skupine in upravne ravni.

Inovativnost projekta je povezovanje strokovnih delavcev s področja otrokovega razvoja iz različnih sektorjev (izobraževanje, sociala, zdravstvo, ipd.) z uradniki na različnih nivojih upravljanja (lokalni, regionalni, nacionalni, npr. občinski uradniki, uradniki z ministrstev ipd.) z namenom oblikovanja kulture delovanja, ki v središče skrbi in delovanja postavlja otroka in njegovo družino.

Nacionalna projektna partnerja:

VVZ Kekec Grosuplje, potek pilota

Vrtec Mavrica Trebnje, potek pilota

Okrogle mize:

Okrogla miza Grosuplje, 30. 3. 2017

Okrogla miza Trebnje, 4. 4. 2017

Okrogla miza Grosuplje, 24. 10. 2018

Zaključna konferenca:

Vabilo

Communique

Gradivo:

O projektu

Opis pilotnih projektov v Belgiji, Italiji, na Portugalskem in v Sloveniji

Rezultati lokalnega mapiranja

Evalvacijsko poročilo

Priporočila za oblikovalce politik

V smeri integracije na področju zgodnjega otroštva - gradnja temeljev (zbirka orodij)

Novičniki:

INTESYS Novičnik št. 6

INTESYS Novičnik št. 5

INTESYS Novičnik št. 4

INTESYS Novičnik št. 3

INTESYS Novičnik št. 2

INTESYS Novičnik št. 1

Uradna spletna stran projekta: INTESYS

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine. Le-ta odraža samo stališča avtorjev in Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo podatkov, ki jih vsebujejo.