Krepitev kakovosti predšolske vzgoje preko participacije (EQUAP) je projekt programa Erasmus+ (strateško partnerstvo na področju šolskega izobraževanja), v katerem smo v letih 2014-2017 sodelovali s še desetimi partnerji iz sedmih držav (Italija, Latvija, Grčija, Švedska, Portugalska, Belgija, Slovenija). V strateško partnerstvo so bili vključeni 3 vrtci, 2 lokalni organizaciji, ki upravljata z vrtci, 1 organizacija, ki izvaja izobraževanja, 2 univerzi, 2 raziskovalni inštituciji in 1 transnacionalna mreža.

Opravili smo raziskavo na temo participacije družin v predšolski vzgoji, izmenjali dobre prakse ter oblikovali kazalnike kakovosti na temo participacije družin. Te dejavnosti so vodile k oblikovanju zbirke orodij - toolboxa, katerega cilj je spodbujanje participacije družin v predšolski vzgoji in varstvu v sistemih na lokalni/nacionalni ravni.

www.equap.eu/                                                            

Prosto dostopne publikacije:

 

Pomembno osnovo za oblikovanje toolboxa so predstavljali tudi primeri dobrih praks, ki so jih prispevali slovenski vrtci.

 

PRIMERI DOBRIH PRAKS

Jezikovne razlike med nami - Vrtci Brezovica

Nočni pohod na Gorco - Vrtec Pobrežje Maribor

Čajanka - VVZ Kekec Grosuplje

Delavnica s starši - VVZ Kekec Grosuplje

Družinske skupnosti - Vrtec Otona Župančiča Ljubljana

Igra in igrače nekoč - Vrtec Nova Gorica

Izdelava čajnih lučk - Vrtec Pobrežje Maribor

Izvajanje družinskega projekta "Zelenjava se predstavi" - OŠ Leskovec pri Krškem, enota Vrtec

Izvajanje pohodov za športni program Mali sonček - OŠ Leskovec pri Krškem, enota Vrtec

Izvedba čajanke z naslovom Sodelovanje vrtca in staršev pri vzgoji otrok v obdobju trme - Vrtec Pobrežje Maribor

Ko starši zaigrajo otrokom - Vrtec Nova Gorica

Krompirjada (jesenske delavnice s piknikom) - Vrtec Pobrežje Maribor

Obisk Zavoda Janeza Levca Ljubljana - Vrtec Otona Župančiča Ljubljana

Otrokov rojstni dan v vrtcu - Vrtec Ljutomer

Pletemo mrežo prijateljstva - VVZ Kekec Grosuplje

Praznovanja rojstnih dni otrok - Vrtec Idrija

Praznovanje jeseni - Vrtec Pobrežje Maribor

Praznovanje rojstnih dni otrok malo drugače - Vrtec Polhek pri OŠ heroja Janeza Hribarja

Predstava starši otrokom - Vrtec Hansa Christiana Andersena Ljubljana

Pričakovanje dedka Mraza s starši - Vrtec Pobrežje Maribor

Projekt Vstopimo v svet tišin - OŠ Leskovec pri Krškem, enota vrtec

Pust (delavnica s starši) - Vrtec Nova Gorica

Različni, pa vendar podobni - Vrtec Ivana Glinška Maribor

Skupaj s starši smo ustvarjalni - Vrtec Otona Župančiča Ljubljana

Skupno načrtovanje LDN-ja s starši in aktivno vključevanje družin v VIZ delo - OŠ Leskovec pri Krškem, enota vrtec

Sodelovanje družin in multikulturalizem - Vrtec Brežice

Sodelovanje s starši v okviru projekta - Vrtec Nova Gorica

Spoznajmo kmetijo - Vrtec Pobrežje Maribor

Starši in otroci z gibanjem do zdravja - Vrtec Nova Gorica

Tek družin - Vrtec pri OŠ Polhov Gradec

Urejanje in čiščenje igrišča - Vrtec Pobrežje Maribor

Ustvarjamo z glino - Vrtec Nova Gorica

Žabica Rozika (maskota oddelka) - VVZ Kekec Grosuplje