Pedagoški inštitut vsako drugo sredo v mesecu organizira PI pogovore v Trubarjevi hiši literature, na Stritarjevi ulici 7. v Ljubljani. V sredo 16. oktobra se bomo pogovarjali o pomenu in izzivih vključevanja romskih otrok v predšolske programe.

V tem kontekstu bomo predstavili mednarodno iniciativo Khetaun (Skupaj): S ključnimi koraki do vključenosti romskih otrok v kakovostne predšolske programe, katere nosilec je Pedagoški inštitut, Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, nacionalni partner pa Vrtec Šentvid iz Ljubljane.

Srečanje bo zanimivo za vse, ki se pri svojem delu srečujete z romskimi družinami. Predstavili vam bomo dejavnosti, uspehe in izzive na ravni iniciative in gradivo, ki smo ga izdali: večjezično otroško slikanico S prijatelji na morje/Prijatelni lenca pu mori, zloženko O vrtcu, ki je namenjena informiranju staršev o pomenu vključevanja njihovih otrok v vrtec ter gradivo za otroke in starše »Dajmo skupaj!«. Ogledali pa si bomo tudi dva krajša filma, ki smo ju izdelali z namenom spodbujanja vključevanja romskih otrok v vrtec.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Prosimo, da svojo udeležbo sporočite na elektronski naslov korakzakorakom@pei.si najkasneje do torka, 10. oktobra 2017.