V četrtek, 16.11.2017, je v Ljubljani potekala konferenca KHETAUN (SKUPAJ): s ključnimi koraki do vključenosti romskih otrok v kakovostne predšolske program, ki je bila namenjena predstavitvi  istoimenske iniciative, katere nosilec je naš Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, ki deluje na ravni Pedagoškega inštituta.  Udeležencem konference smo predstavili, kako je potekala implementacija iniciative v Sloveniji, v Latviji, na Češkem ter na Slovaškem. V tem kontekstu je vsaka od partnerskih organizacij predstavila, kako je potekalo sodelovanje z njihovim nacionalnim parterjem – vrtcem, kako so potekale delavnice za romske otroke in njihove starše, s kakšnimi izzivi so se srečevali, kako so se soočali z njimi ter kakšni uspehi, rezultati se beležijo po dveh letih implementacije iniciative.

Sledila je projekta tržnica, ki je bila namenjena predstaviti publikacij in gradiv izdanih v okviru iniciative v vseh štirih državah. Na ravni Slovenije smo tako predstavili zloženko za romske starše O vrtcu, gradivo za otroke in starše »Dajmo skupaj!« ter otroško slikanico S prijatelji na morje = Prijatelni lenca pu mori, zapisano v slovenskem in romskem jeziku.  Na tržnici so sodelovali tudi predstavniki dveh vrtcev, ki se pri svojem delu srečujejo s pripadniki romske skupnosti in sicer VVZ Kekec Grosuplje in Vrtec Radovednež pri OŠ Frana Metelka Škocjan. Predstavniki vrtcev so s plakati predstavljali primere dobrih praks na področju vključevanja romskih otrok v predšolske programe v svojih okoljih.

V tretjem delu konference je potekala panelna razprava o vključevanju romskih otrok v predšolske programe, v kateri so sodelovali: mag. Mateja Režek, v. d. vodje Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom na ravni Pedagoškega inštituta; Darko Rudaš, predsednik Foruma romskih svetnikov in Zveze za razvoj romske manjšine – Preporod; Mateja Štih, ravnateljica vrtca Šentvid; ter Vesna Korent, vodja odseka za predšolsko vzgojo na ravni Mestne občine Ljubljana. Pogovarjali smo se o tem, kaj igra ključno vlogo pri odločitvi romskih staršev za vpis otrok v vrtec, kako lahko vrtci zagotovijo večjo dostopnost predšolskih programov, na kakšen način lahko občina podpre vrtec pri spodbujanju vključevanja romskih otrok v predšolske programe idr.

V sklepnem delu konference smo se zazrli v prihodnost - kako naprej. Predstavili smo Nacionalne smernice na področju vključevanja romskih otrok v predšolske programe, ki smo jih izdali v okviru te iniciative. Smernice za delovanje na lokalnem nivoju so namenjene vrtcem in občinam, kot ustanoviteljicam vrtcev, smernice za delovanje na nacionalnem nivoju pa so namenjene relevantnim odločevalcem politik na področju vzgoje in izobraževanja.

Z nami so bili tudi predstavniki RTV Slovenije, ki bodo pripravili prispevek o konferenci ter ponesli ključna sporočila iz konference tudi širše.

Hvala vsem, ki ste sodelovali na konferenci Khetaun (Skupaj) ter skupaj z nami soustvarili konstruktivno in navdihujoče srečanje!