Koledar aktivnosti za šolsko leto 2022/23

September 2022

20. 9. 2022 - Rok za prijavo v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom ter rok za prijavo na uvodne seminarje

28. 9. 2022 - To mora vedeti vsak vodja USS (storitev je namenjena novo vključenim vrtcem/šolam in novim vodjem)

Oktober 2022

13. in 14. 10. 2022 - Koristno s prijetnim za koordinatorje

Oktober 2022-maj 2023

  • Osnovni seminar Korak za korakom v prakso (1. del za vrtce)
  • Osnovni seminar Korak za korakom v prakso (2. del za vrtce)
  • Globine prakse Korak za korakom (3. del za vrtce)
  • Korak za korakom v prakso (1. del za osnovne šole)
  • Korak za korakom v prakso (2. del za osnovne šole)

November 2022

24. 11. 2022 - Koristno s prijetnim za ravnatelje 1. dan

November 2022-maj 2023

Mesečna Zoom kava s Centrom KZK (1. četrtek v mesecu

Januar 2023

26. 1. 2023 - Reflektivno srečanje za vodje USS

Februar 2023

2. 2. 2023 - Reflektivno srečanje za ravnatelje - 2. dan

16. 2. 2023 - Podpora vodjem medregijskih srečanj

Marec-april 2023

Izmenjajmo ideje, informacije, vrednote – (med)regijska srečanja za strokovne delavce vrtcev in osnovnih šol

Maj 2023

23. 5. 2023 - Zaključno srečanje strokovnih delavcev, ravnateljev, vodje iz naše Mreže ...

Julij 2023

15. 7.  2023 - Oddaja dokumentacije o vodenju USS

Avgust 2023
31. 8. 2023 - Oddaja portfolia za šolsko leto 2022/23