Občina:

1. se zaveda pomena zgodnjega otroštva in vlaganja v otroke

2. ima povezane storitve vseh glavnih stebrov, s katerimi družine najtesneje sodelujejo (izobraževanje, sociala in zdravstvo),

3. ima razvito strategijo na področju družin in otrok,

4. ima izboljšano varnost za otroke,

5. ima urejena otroška igrišča in zelenice,

6. ima možnost za participacijo najmlajših občanov.

 

V Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanje osem slovenskih občin spodbujamo k oblikovanju strategije "otrokom prijazna občina". Če vas zanima več, nas kontaktirajte na korakzakorakom@pei.si.