Bi želeli kot kolektiv izvedeti več o profesionalnih učečih se skupnostih, medkolegialnih hospitacijah ali pa o spremljanju in zagotavljanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa? Morda pa bi radi nadgradili znanje o strategijah, ki spodbujajo učenje ter izvedeli več o aktivnem učenju, kot pomoč pri praktičnem delu v oddelkih? Lahko pa vas najbolj pritegnejo vsebine s področja oblikovanja spodbudnega učnega okolja ali pa oblikovanja partnerstva s starši?

Izvedba tematske konference je lahko odlično izhodišče za razmislek in pogovor o vrednotah, nadgradnjo znanja ter poenotenje načel dela znotraj vzgojiteljskega/učiteljskega zbora.

Tematske konference so oblika nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki so namenjene celotnemu vzgojiteljskemu/učiteljskemu zboru posameznega vrtca/šole. Prednost tematske konference je, da se odziva na specifične izobraževalne potrebe vrtca/šole in se pri obravnavani temi osredotoča na neposredne izkušnje iz prakse.

Vsebino tematske konference oblikujemo skupaj z vodstvom vrtcev in osnovnih šol glede na vizijo, potrebe in interese zavoda.

Tematske konference izvajamo v več ločenih delih, da imajo strokovni delavci med posameznimi deli možnost preizkusiti novo pridobljena znanja v praksi in nato izkušnje deliti ter reflektirati z udeleženci izobraževanja.

Po izvedbi vsake tematske konference je predvideno dodatno (»follow-up«) srečanje, na katerem z udeleženci kritično reflektiramo spremembe, ki so jih vpeljali v prakso ter iščemo možnosti za njihovo nadgradnjo. Pri tem podpiramo aktivno vključenost strokovnih delavcev v proces izboljševanja pedagoške prakse znotraj zavoda.

Več o tematskih konferencah, ceniku ter prijavi si lahko preberete na naši spletni strani.