V okviru iniciative Qualimentary skupaj z mednarodnimi projektnimi partnerji razvijamo spletno usposabljanje s področja zagotavljanja kakovostnih interakcij.

V preteklem mesecu smo v oddelkih 8 vzgojiteljic iz 5 vrtcev izvedli prvo opazovanje, na podlagi katerega bomo oblikovali ključne vsebine za usposabljanje, ki se bo pričelo jeseni.

Z vami delimo 7 ključnih poudarkov, ki so nam lahko v pomoč pri razmisleku o interakcijah, ki jih vzpostavljamo z otroki ter o področjih, ki bi jih želeli izboljšati:

  1. SKRB ZA ODNOSE

Sem pozoren/a na otroke ob prihodu v vrtec? Na kakšen način jim izrazim dobrodošlico? Kako skrbim za odnose in interakcije med otroki ter spodbujam občutek pripadnosti skupini?

  1. OBLIKOVANJE PRAVIL

Je število pravil v našem oddelku ustrezno glede na starost otrok? Glede na kaj jih prilagajam in kako pri tem vključujem otroke?

  1. RAVNANJE S KONFLIKTI

Na kakšen način se odzivam na konflikte med otroki? Kako sem jim v pomoč pri tolaženju in iskanju rešitev?

  1. UPOŠTEVANJE INDIVIDUALNIH POTREB

Kako upoštevam individualne potrebe otrok? Na kakšen način prilagajam dejavnosti in dnevnih rutine? Kako organiziram prehode med dejavnostmi/dnevnimi rutinami in na kakšen način jih naznanim? Se pogosto zgodi, da otroke prekinjam med dejavnostjo oziroma se morajo čakati?

  1. PODPORA PRI REGULACIJI ČUSTEV

Na kakšen način se odzivam na izražanje čustev otrok? Verbaliziram njihovo počutje/čustva? Kako jih podpiram pri regulaciji čustev? Kako jim pomagam pri tolažbi, pomirjanju? Kako z njimi delim veselje?

  1. PARTICIPACIJA OTROK

Na kakšen način ter na katerih področjih omogočam in spodbujam participacijo otrok (izbira dejavnosti, dosegljivost materialov, sodelovanje pri oblikovanju pravil, sodelovanje pri skrbi za igralnico, spodbujanje medsebojne pomoči, spodbujanje samostojnosti pri skrbi zase ipd.)?

  1. USTVARJANJE DIALOGA Z OTROKI

Ali izkoristim vsakodnevne situacije/dnevne rutine kot priložnost za pogovor z otroki? Si za pogovor vzamem čas? Na kakšen način izražam zanimanje za njihove pripovedi/ideje/mnenja ipd? Kolikšen del moje komunikacije z otroki je namenjen regulaciji njihovega vedenja in podajanju navodil in koliko je vsebinske? Zastavljam otrokom pretežno zaprta ali odprta vprašanja?

 

Še zanimivost:

Vsem slovenskim vrtcem smo razposlali vprašalnik za strokovne delavce, preko katerega smo želeli izvedeti, katere so vsebine, ki bi jih s področja zagotavljanja kakovostnih interakcij želeli osvojiti oziroma poglobiti. Prejeli smo kar 224 izpolnjenih vprašalnikov ter ugotovili, da kar:

  • 82% sodelujočih izraža potrebo po poglabljanju teme zagotavljanja čustvene podpore otrokom;
  • 80% jih zanimajo načini podpore razvoju otrokovih veščin samoregulacije;
  • 74 % pa bi želelo okrepiti znanje s področja reševanja konfliktov med otroki.