Lansko šolsko leto nam je prineslo mnogo novih in nepoznanih izzivov. Kljub temu smo uspešno zaključili oziroma nadomestili aktivnosti v Mreži za spreminjanje kakovosti Korak za korakom (v nadaljevanju Mreža). Vse aktivnosti do reflektivnega srečanja v januarju smo izvedli še v živo, medregijska smo prenesli v spletno obliko in jih izvedli v septembru, namesto zaključnega srečanja pa smo s skupnimi močmi ustvarili zaključni video posnetek.

Učeče se skupnosti

O izvajanju učečih se skupnosti (v nadaljevanju USS) v vrtcih in šolah v sklopu Mreže lahko glede na prejeto dokumentacijo s strani vodij USS s ponosom sporočimo, da je bilo v šolskem letu 2019/2020 v okviru Mreže vzpostavljenih 32 USS, ki jih je vodilo 42 vodij USS na ravni Mreže. Skupaj smo izvedli 114 srečanj USS, ki se jih je tekom leta udeležilo okrog 800 udeležencev. Vodjem USS smo ob začetku novega šolskega leta tudi pripravili povratne informacije, da bodo srečanja USS v prihajajočem letu lahko še uspešnejša.

Ob pregledu oddanih poročil smo bili navdušeni nad inovativnostjo vodij USS, ki so v preteklem šolskem letu kljub omejitvam zaradi situacije, vezane na koronavirus izvedle prilagojena srečanja USS. V poročilih smo dobili vpogled v srečanja izvedena na prostem, na daljavo, v enem vrtcu pa so pripravili tudi razstavo igrač in didaktičnih materialov, ki je bila na ogled v telovadnici vrtca in so si jo lahko strokovne delavke ogledale na varni razdalji.

Epidemija bolezni covid-19 in obdobje po njej, ko so se vrtci pod različnimi novimi ukrepi ponovno odprli, je prinesla več oziroma nove izzive, s katerimi so se strokovni delavci v vrtcih in šolah soočili in razvili mnoge dobre prakse. Dobre prakse bodo predstavljene tudi na strokovnem posvetu Korona in vrtec, ki ga organiziramo v četrtek, 26. 11. 2020.

Nekatere izvedene aktivnosti v času epidemije bolezni covid-19

Epidemija bolezni covid-19 in obdobje po njej je tudi v Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korako za korakom (v nadaljevanju Center) prinesla mnoge nepričakovane aktivnosti, tako smo ...

  • zbirali sredstva za romske družine - v času epidemije smo s sredstvi, ki smo jih pridobili v okviru iniciative Toy for Inclusion in Romani Early Years Network (REYN), pomagali družinam s predšolskimi in šoloobveznimi otroki v 9 romskih naseljih na ravni Slovenije. Družine smo oskrbeli z najnujnejšimi življenjskimi in šolskimi potrebščinami (živila, zvezki, šestila, ravnila, radirke, svinčniki, barvice itd.) ter potrebno zaščitno in računalniško opremo (maske, razkužila, prenosni računalniki, mobilni telefon za nadomestek modema pri zagotavljanju brezžične povezave itd.). Pri identifikaciji potreb na ravni družin in dostavi paketov so nam pomagali Center šolskih in obšolskih dejavnosti ter člani naših lokalnih akcijskih timov v okoljih, kjer sta vzpostavljeni knjižnici igrač, ki delujeta v okviru že omenjene iniciative Toy for Inclusion (Murska Sobota in Grosuplje); 
  • pripravili odziv na poizvedbo o zbiranju podatkov o enakosti glede zagotavljanja vključujočega in kakovostnega izobraževanja za romske učence in dijake v času epidemije​​​​​ na pobudo Zagovornika načela enakosti;
  • objavili prispevka o pomenu odzivnih in dobro usklajenih sistemih za podporo družinam z otroki do 7. leta starosti, še posebej v kriznih časih. Prispevek je nastal v sodelovanju z ISSA, v angleškem in slovenskem jeziku, v sklopu iniciative PRIMOKIZ;
  • izvedli in bomo še izvajali usposabljanja za uporabo spletne platforme ZOOM ter oblikovali navodil za uporabo spletne platforme Zoom.

Hkrati pa svoje aktivnosti vsakodnevno prilagajmo danim situacijam in se trudimo nuditi ustrezno podporo vrtcem in osnovnim šolam vključenim v Mrežo.

Srečanje Prijetno s koristnim za koordinatorje v Ankaranu

Srečanje nam je uspelo izvesti še v živo, v Ankaranu, 8. in 9. oktobra. Koordinatorjem oziroma vodjem USS smo nudili predstavitev ugotovitev o raznolikosti med strokovnimi delavci v projektu VALUE, pogovorili smo se o tem, kako okrepiti vodjo kot facilitatorja, izvedli delavnico o moderiranju - učinkovitem vodenju procesa skupin, pregledali smo aktivnosti v Mreži v letošnjem letu, nudili govorilne ure in izvedli usposabljanje za uporabo spletne platforme Zoom.

Srečanje Prijetno s koristnim za ravnatelje preko Zoom-a

Z ravnatelji pa smo se srečali že preko spletne platforme in jim prav tako predstavili ugotovitve projekta VALUE, se pogovorili o učečih se skupnostih kot zagotovilu za profesionalni razvoj in kakovost VIZ prakse ter jim posredovali informacije o aktivnosti v sklopu Mreže v letošnjem letu.

Med drugim v letošnjem letu napovedujemo prilagojeno izvedbi aktivnosti (predvsem v Plus paketu), aktivnosti v prazničnem letu (ob 25. obletnici uvajanja metodologije Korak za korakom in 20. obletnici Mreže za spreminjanje Korak za korakom) in izdajo novih publikacij.