WANDA je kratica, ki izvira iz nizozemskega jezika in je okrajšava za besede ceniti (Waarderen), analizirati (Analyse) in ukrepati [Daden], ki hkrati najučinkoviteje povzemajo to metodo skupinske refleksije namenjeno bodisi vodjem skupin ali kot podporno okolje strokovnim delavcem v vrtcih in šolah. CKVZ Korak za korakom je edina ustanova v Sloveniji, certificirana za izvajanje usposabljanj za vodje WANDA skupine in podporne skupine WANDA.

WANDA je metoda izvajanja skupinske refleksije, ki med drugim prispeva k oblikovanju učečih se skupnosti in kot takšna predstavlja pomoč pri dvigu kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa.

V skupini strokovnih delavcev, ki se redno srečuje in deluje po metodi WANDA, njeni člani pod vodstvom usposobljenega vodje strukturirano diskutirajo o problemskih situacijah, ki se dnevno pojavljajo pri delu z ljudmi, še posebej v okoljih kot sta prav vrtec in osnovna šola.

Udeleženci usposabljanja boste pridobili veščine spodbujanja kolegov za medsebojno podporo pri njihovem delu, za osmišljanje odnosnih situacij na način, da le-te ponujajo priložnosti za profesionalni razvoj, za spodbujanje kakovostnih profesionalnih diskusij, ki pripomorejo k reševanju konkretnih problemskih situacij.

Na izobraževanju za vodje WANDA skupin bomo sprejeli 12 udeležencev. Majhno število udeležencev je nujen pogoj za izvedbo, saj je pomembno, da se na usposabljanju posvetimo vsakemu posamezniku, saj bo le tako lahko pridobil ustrezne kompetence za vodenje WANDA skupine.

Vodja WANDA skupine lahko postane kdorkoli od strokovnih ali svetovalnih delavcev vrtca oz. osnovne šole, nekdo, ki že ima izkušnje z vodenjem skupin itd. Iz vrtca/osnovne šole se lahko izobraževanja udeležita do dva udeleženca in kasneje (po želji) srečanja WANDA skupine vodita v paru. Pogoj za priključitev k usposabljanju je oblikovana WANDA skupina (v vrtcu/osnovni šoli ali združeni strokovni delavci iz več vrtcev/osnovnih šol).

Člani WANDA skupine so lahko strokovni delavci vrtca/osnovne šole in drugo strokovno osebje vrtca/osnovne šole. Člani skupine lahko prihajajo iz enega ali več vrtcev/osnovnih šol. Optimalno število članov posamezne WANDA skupine je 6-10.

Trajanje: 24 ur + 2 supervizijski srečanji

Ciljna skupina: svetovalni, strokovni delavci vrtca/osnovne šole

Izvedba: Izobraževanje bo potekalo v dveh ločenih delih (prva dva dneva strnjeno in tretji dan ločeno po treh mesecih).

Kotizacija na posameznega sodelujočega: 290,00 EUR (250,00 EUR za člane Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom) vključuje 24-urno usposabljanje, dve superviziji za vodje WANDA skupin ter gradivo (gradivo z usposabljanja ter WANDA priročnik).

Prijavnica za posameznike

Izhajajoč iz problemskih situacij, ki se dnevno pojavljajo pri delu z ljudmi, še posebej v okoljih kot sta vrtec in osnovna šola, je izrednega pomena zagotoviti strokovnim delavcem razbremenitev in ustrezno podporo.

WANDA je metoda izvajanja skupinske refleksije, ki med drugim prispeva k oblikovanju učečih se skupnosti in kot takšna predstavlja pomoč pri dvigu kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa. Posameznemu strokovnemu delavcu omogoča učenje, mu pomaga, da pride do svojih lastnih rešitev v zvezi s problemi, ki se mu porajajo pri delu in mu omogoči najučinkovitejše soočanje z zahtevnimi situacijami. Pomaga tudi pri integraciji praktičnih izkušenj, poglabljanju in širjenju znanja in povezovanju strokovnih delavcev.

Trajanje: 8 srečanj po 2 uri (znotraj posameznega kolektiva oz. za skupino posameznikov iz različnih vrtcev/osnovnih šol).

Ciljna skupina: strokovni delavci vrtcev/osnovnih šol, ravnatelji oz. drugi vodstveni delavci vrtcev/osnovnih šol

Izvajalec: CKVI Korak za korakom

Kotizacija na posameznega sodelujočega: 166,00 EUR (145,00 EUR za člane Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom) ter potni stroški predavateljev

Prijavnica za posameznike