V okviru mednarodne iniciative KHETAUN (SKUPAJ): s ključnimi koraki do vključenosti romskih otrok v kakovostne predšolske programe bo na konferenci, ki jo načrtujemo v mesecu novembru, posebna pozornost namenjena tudi predstavitvi vseh publikacij in drugih materialov, ki bodo izdani v okviru iniciative.

Med drugim bo tako na  konferenci predstavljena večjezična otroška slikanica S prijatelji na morje/Prijatelni lenca pu mori, ki je bila izdana v sodelovanju z Vrtcem Šentvid, nacionalnim partnerjem na ravni iniciative. Zgodbo in ilustracije so ustvarili otroci sami, pod mentorstvom vzgojiteljic, na enem od srečanj v vrtcu, ki so se jih v okviru iniciative udeleževali tudi romski otroci in njihovi starši. Slikanica je zapisana v slovenskem in romskem jeziku, hkrati pa je oblikovana tako, da se lahko pripiše dodaten prevod besedila v katerem koli drugem maternem jeziku otrok, ki jih imamo v skupini.

Pod rubriko prosto dostopne publikacije  najdete tudi druge večjezične slikanice, ki smo jih izdali na ravni preteklih iniciativ na področju vključevanja romskih otrok in njihovih staršev v predšolske programe in ki so vam lahko v pomoč pri oblikovanju večjezičnega oz. inkluzivnega učnega okolja v vrtcu.