Trening je del programa TOY for Inclusion, ki stremi k izboljšanju izkušnje prehoda romskih otrok od doma v vrtec oz. šolo ter k socialni koheziji romske in neromske skupnosti. To želimo doseči na inovativen način, z vzpostavitvijo knjižnice igrač, ki bo predstavljala prostor, kjer se bodo otroci lahko igrali s svojimi starši, starimi starši in drugimi obiskovalci, hkrati pa se bodo za njih organizirale delavnice, kjer bodo udeleženci različnih generacij skupaj počeli različne stvari, ustvarjali, se spoznavali, izmenjevali izkušnje o vzgoji in izobraževanju ...

Treninga smo se udeležili predstavniki partnerskih organizacij in koordinatorji iz posameznih okolij, s katerimi sodeluje vsak partner v svoji državi; pri nas je to Mestna občina Murska Sobota. Partnerski organizaciji ISSA in ICDI sta razvili orodje, ki bo v pomoč strokovnim delavcem in ostalim zainteresiranim deležnikom pri razvoju veščin in kompetenc, ki so potrebna za organizacijo dejavnosti v vzgoji in izobraževanju in so namenjene vsem otrokom, njihovim družinam in starejšim odraslim.

Med 3-dnevnim treningom smo udeleženci obiskali knjižnico igrač s 40-letno tradicijo in spoznali njeno delovanje ter  raziskovali in razglabljali o različnih relevantnih temah: o tem, kako razviti vizijo o prostoru, kjer se bodo družile družine iz celotne skupnosti; o tem, kako pomembno je vključevanje skupnosti v vzgojo in izobraževanje in hkrati upoštevati pojme inkluzije, enakosti in spoštovanja različnosti; o medgeneracijskem učenju in o pomembnosti povezovanja romskih in neromskih otrok v vzgoji in izobraževanju ter o kvalitetnem izobraževanju, ki temelji na odpravljanju predsodkov.

V novembru 2017 smo znanje, ki smo na ga pridobili na treningu, prenesli na strokovne delavce, ki bodo sodelovali pri oblikovanju vsebin, ki se bodo odvijale v knjižnici igrač v Murski Soboti. Na izobraževanju smo se posvetili petih modulom, s katerimi smo želeli poglobiti in deliti svoje znanje s področja vzgoje in izobraževanja, medgeneracijskega sodelovanja, povezovanja skupnosti, izobraževanja brez predsodkov, vzpostavljanja prostora za skupnost, njegovo vodenje in organizacijo ter spremljanje kakovosti dogajanja v njem. Na podlagi gradiva, ki smo ga pripravili s partnerji v iniciativi, smo vsebino prilagodili in načrtovali, kako pripraviti prostor za skupnost, ki bo ustrezal lokalnim potrebam in kjer se bodo otroci s svojimi družinami lahko igrali in družili ter izbirali igrače in igre, ki si jih bodo lahko izposodili tudi za domov.

Več si lahko preberete tudi na uradni spletni strani.