Prehod iz enega v drugo izobraževalno okolje je tem lažji, čim manjše so razlike med starim in novim učnim okoljem (fizični in socialni kontekst). Na to imajo vpliv zlasti strokovni in vodstveni delavci obeh izobraževalnih institucij. 

S srečanjem, ki smo ga organizirali 11. 6. 2019, smo se želeli odzvati na vse večje potrebe iz prakse, ki nas opozarjajo, da je premislek o tem, kaj se dogaja na prehodu med vrtcem in OŠ še kako na mestu in da je skrajni čas, da začnemo vzpostavljati dialog med obema stopnjama izobraževanja ter se začnemo pogovarjati, kakšna so naša pričakovanja in kaj lahko naredimo, da bi ta prehod zmehčali.

Na srečanju smo predstavili ugotovitve OECD raziskave o prehodu otrok iz predšolske vzgoje v obvezno izobraževanje s poudarkom na ugotovitvah slovenskega konteksta ter priporočila za zagotavljanje mehkega in inkluzivnega prehoda otrok iz enega v drugo izobraževalno okolje.

Srečanja so se udeležile predstavnice vrtcev in osnovnih šol iz vse Slovenije, ki so razmišljale in načrtovale, kako svoje dejavnosti še okrepiti, da bodo zagotavljale vse tri kontinuitete - pedagoško, strokovno in razvojno, ki so potrebne, ko govorimo o zagotavljanju mehkega prehoda iz enega v drugo izobraževalno okolje.

Ugotovile smo tudi, da brez povezovanja vodstvenih in strokovnih delavcev vrtcev in osnovnih šol ter vodenja strokovnih razprav na to temo ne gre, zato smo predstavile tudi medinstitucionalne učeče se skupnosti, ki jih v okviru Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom  oblikujemo in spodbujamo ter pri tem nudimo podporo vodstevnim in strokovnim delavcev v okviru paketa 'Vrtec in osnovna šola'

Če bi se zagotavljanju mehkega prehoda iz vrtca v osnovno šolo želeli posvetiti tudi v vaši instituciji, se lahko prijavite tukaj  ali nam pišite

Fotografije s srečanja si lahko ogledate tukaj.