Cilj iniciative je promocija in izboljševanje praks, povezanih s prehodom med različnimi izobraževalnimi konteksti ter raziskovanje inovativnih pristopov, metod in orodij za mehčanje prehoda (od doma v vrtec in osnovno šolo), osrednji temi našega treninga na Tišini, ki smo ga vodili Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom ter belgijski partner VBJK, pa sta bili refleksija in opazovanje.

V tem tednu smo se seznanili z gradivi, ki so bili razvita v okviru Mednarodnega združenja Korak za korakom (ISSA) in jih uporabljamo pri naših opazovanjih oddelkov, s čimer stremimo k izboljšanju kakovosti prakse in profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Pod vodstvom belgijskih partnerjev smo svoje veščine opazovanja krepili tudi s pomočjo ogledov videoposnetkov situacij iz vrtca. Urili smo se v opazovanju in zapisovanju opaženega, pri čemer je treba zapisati dejstva in ne interpretacij. in se pri tem osredotočili na to, da smo opazovali brez obsodb in interpretacij dogodkov. Orodje za opazovanje smo v nadaljevanju tedna uporabili tudi v praksi, saj so nam strokovni delavci Vrtca Plavček in Osnovne šole Tišina prijazno odprli vrata v svoje oddelke in nam ponudili priložnost opazovanja na podlagi omenjenega gradiva.

Slovenska študija primera v iniciativi START sloni na področju mehkega prehajanja romskih otrok od doma do vrtca ter od vrtca do šole. Da bi tudi udeleženci dobili vpogled v situacijo romske skupnosti pri nas, smo  v goste povabili direktorico Ljudske univerze v Lendavi Rahelo Hojnik Kelenc, se odpravili v romsko naselje Vanča vas-Borejci, v katerem strokovne delavke izvajajo delavnice za družine iz ciljne skupine, in kjer nam je o težavah, s katerimi se soočajo v zvezi z izobraževanjem otrok, in o rešitvah, ki jih iščejo, da bi te težave odpravili, spregovorila dr. Samanta Baranja. Romski svetnik Darko Rudaš pa nam je predstavil romsko naselje Pušča, pri čemer je za uspešno delovanje njihove skupnosti izpostavil pomembno vlogo vrtca in prenašanja znanja in odgovornosti iz generacije na generacijo.

O omenjenih temah smo imeli strokovni delavci in raziskovalci iz različnih držav priložnost razpravljati v mednarodnih skupinah in si tako izmenjati svoje izkušnje, primerjati in evalvirati prakse, ki se ponekod tudi precej razlikujejo. Obenem pa smo v nacionalnih skupinah načrtovali naslednje korake v procesu iniciative.