Udeleženci bodo spoznavali strategije oblikovanja spodbudnih interakcij ter reflektirali in načrtovali lastno vzgojno- izobraževalno prakso v skladu s predstavljenimi sodobnimi spoznanji. Seznanili se bodo s strategijami, ki spodbujajo razvoj individualne in skupinske identitete otrok. Spoznavali bodo metode in oblike dela, ki spodbujajo razvoj samostojnosti, iniciativnosti ter samoregulativnosti pri otrocih. Spoznavali bodo metode in oblike dela, ki otrokom omogočajo oblikovanje pozitivnih odnosov in spodbujajo sodelovalno učenje ter se seznanjali s strategijami, kako pri otrocih razvijati sposobnosti in zmožnosti reševanja konfliktov. 

Trajanje: 16 ur + 4 ure oz. po dogovoru

Ciljna skupina: strokovni in svetovalni delavci vrtca/osnovne šole

Prijavnico za tematsko konferenco najdete tukaj: Prijavnica