Novembra načrtujemo organizacijo strokovnega posveta Korona in vrtec z namenom deljenja praks iz vrtcev v času epidemije bolezni Covid-19 in po njej. Program posveta zajema okroglo mizo, predavanja ter predstavitev prispevkov strokovnih delavcev vrtcev, s čimer bomo omogočili izmenjavo dejanskih praks in razpravo na zgoraj omenjena vprašanja.

Izmenjava praks iz negotovega obdobja, kateremu smo bili (in verjetno še nekaj časa bomo) priča, se nam zdi izrednega pomena. Prav tako je pomembno, da se širši javnosti zbere, zapiše in predstavi raznolike primere direktno iz prakse, kar nam bo lahko vsem v pomoč pri nadaljnjem soočanju s podobnimi situacijami. Obenem je pomembno, da se sliši glas posameznikov, ki se v vsakodnevni praksi soočajo s temi izzivi. Menimo, da je tema posveta aktualna in da imate strokovni delavci mnogo primerov praks, ki jih je treba deliti. Zato vas res prisrčno vabimo k prijavi in oddaji prispevka.

Vsi zaposleni v vrtcu lahko svojo prakso, s katero ste premagovali izzive v zvezi z omejitvami v času epidemije bolezni Covid-19 in ob ponovnem odprtju vrtcev, predstavite v obliki prispevka.

Primere vzgojno-izobraževalnih praks, ki jih boste predstavljali, lahko umestite v naslednje vsebinske sklope:

 • Sodelovanje z družinami in lokalno skupnostjo (npr. ohranjanje stika s starši, organizacija virtualnega srečanja za otroke in njihove starše)
 • Vzpostavljanje interakcij z otroki (npr. priprava aktivnosti za otroke, priprava videoposnetka, ki ste ga poslali otrokom in njihovim staršem)
 • Oblikovanje učnega okolja v skladu s priporočili NIJZ (npr. preoblikovanje igralnice, uporaba novih materialov)
 • Spremljanje otrokovega razvoja (npr. opazovanje otrok in dokumentiranje ob vrnitvi v vrtec)
 • Strategije poučevanja (npr. prilagoditev poučevanja na daljavo)
 • Podpora ranljivim skupinam (npr. zagotavljanje materialov ali hrane družinam z nižjim socialnim statusom)
 • Povezovanje strokovnih delavcev in profesionalni razvoj (npr. organiziranje učečih se skupnosti na daljavo ali v naravi, organizacija pedagoške konference v naravi)
 • Drugo

Vse prispevke bomo objavili v zborniku, ki bo izšel po izvedenem dogodku, nekatere med njimi pa bomo izbrali tudi za predstavitev na posvetu. O izboru za predstavljanje prispevka vas bomo obvestili naknadno, predvidoma v oktobru. Takrat vam bomo posredovali tudi natančnejše informacije o načinu predstavitve. Pričakujete pa lahko, da ustne predstavitve ne bodo daljše od 10 minut.

Za sodelovanje s prispevkom na strokovnem posvetu Korona in vrtec izpolnite spletni obrazec najkasneje do 9. oktobra 2020.

Povezava do spletnega obrazca: https://forms.gle/we3RGoCorvj5BDk29. 

Upoštevali bomo prispevke, ki bodo jezikovno pregledani in oddani v skladu z navodili.

Za prijavo prispevka je potrebno pripraviti (k uspešni prijavi pa vas vodi tudi obrazec sam):

 • Naslov prispevka
 • 5 ključnih besed
 • Kratek opis prispevka (do 100 besed)
 • Vsebinski sklop
 • Opis vzgojno-izobraževalne prakse, s katero ste premagovali izzive v zvezi z omejitvami v času epidemije bolezni Covid-19 in po njej. 
  • Z opisom odgovorite na naslednja vprašanja: opis konteksta in izziva, s katerim ste se soočali; vsebina in potek dejavnosti oziroma prakse, s katerimi ste naslavljali navedeni izziv; cilji izvajanja dejavnosti oziroma prakse; v kolikšni meri so bili ti cilji doseženi. (do 1500 znakov)
  • Kaj je na osnovi vaših spoznanj treba načrtovati in upoštevati pri izvajanju dejavnosti v prihodnje; kaj bi priporočili drugim; kaj oziroma kakšno podporo bi pri tem potrebovali? (do 1500 znakov)

Isti avtor lahko prijavi do največ 3 prispevke. Prispevek lahko pripravite tudi v paru.

Hkrati ne pozabite oddati prijave na sam dogodek, kjer označite, da ste tudi oddali prispevek. Možnost prijave na posvet bo od 5. oktobra naprej na naši spletni strani. Posameznikom, ki boste oddali prispevek, pa bomo tudi posredovali prijazen opomnik k prijavi na posvet. 

Udeležba na posvetu je brezplačna, saj so določene aktivnosti financirane s strani Evropske unije preko programa Erasmus+ in s strani fundacije Open society Foundations.

Vsem, ki boste pripravili pisni prispevek za objavo v zborniku in prispevek tudi ustno predstavili na posvetu, bomo izdali potrdilo o opravljenem delu. Glede na Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive pa bodo pripadajoče število točk dodelili na ministrstvu.

Vljudno vabljeni k oddaji prispevka in spremljanju nadaljnjih informacij ter k prijavi na posvet!