Paket »Individualni« je namenjen posameznikom, ki želijo individualno spoznati in poglabljati »na otroka osredinjene pristope k vzgoji in izobraževanju«.

Paket vključuje:

  • udeležbo na (med)regijskem srečanju za strokovne delavce vrtcev/osnovnih šol - Izmenjajmo ideje, informacije, vrednote;
  • udeležbo na reflektivnem srečanju za koordinatorje - Izmenjajmo ideje, informacije, vrednote;
  • eno popoldansko srečanje na eno od naslednjih tem: »na otroka osredinjena VIZ« ali  »profesionalni razvoj«;
  • udeležbo na zaključnem srečanju - Kaj smo dosegli in kam gremo naprej.

Cena članstva v paketu »Individualni« je 50 €.

Prijavnica za članstvo v Paketu Individualni 2019/20

Vrtec/osnovna šola se lahko poleg ponudbe, ki jo zajema izbrani paket, odloči še za katerokoli dodatno storitev, navedeno na seznamu. Cena dodatno izbrane storitve je navedena v seznamu.