V okviru iniciative SIEUPYC, ki si prizadeva za Socialno vključenost, izobraževanje in urbane politike za mlajše otroke, smo se v začetku septembra na Pedagoškem inštitutu srečali predstavniki našega centra, Vrtca Hansa Christiana Andersena iz Ljubljane ter Mestne občine Ljubljana. V začetku oktobra pa se v enaki sestavi odpravljamo na mednarodno partnersko srečanje v belgijski Gent.

Pogovarjali se bomo o študijah primerov, ki so jih pripravile sodelujoče organizacije, in ki odražajo izzive inkluzije, s katerimi se v posameznim državah srečujemo. Vrtec Hansa Christiana Andersena je pripravil dve študiji primera; eno s področja vključevanja tujejezičnega otroka in drugo s področja vključevanja otroka s posebnimi potrebami, MOL pa študijo s področja vključevanja otroka s posebnimi potrebami. Na podlagi predstavitev posameznih študij, bomo razmišljali o kompetencah strokovnih delavcev v vrtcih, potrebnih za inkluzijo, podpori, ki jo le-ti potrebujejo ter o sistemskem in družbenem kontekstu.

Razsvetlili bomo dileme, ki se pojavljajo v posameznih študijah ter ob primerjavi praks različnih držav iskali možnosti, ki bi jih lahko uporabili v našem kontekstu. Glede na raznolikost kontekstov, pričakujemo različne pristope k socialni vključenosti v praksi - tako za strokovnjake, ki delajo neposredno z otroki kot tudi za oblikovalce politik na nivoju mestnih oblasti, ki podpirajo socialno vključenost otrok.

Na podlagi analiz omenjenih študij primerov bomo sodelujoče raziskovalne institucije v povezavi s teoretičnimi izhodišči oblikovale gradivo za študente in strokovnjake, ki bo odražalo različne dileme in strokovne pristope v različnih lokalnih mestnih praksah v evropskih mestih. Študentje in strokovnjaki bodo tako lahko razširili svoje razumevanje in razmišljanje o pristopih k inkluziji ter s tem okrepili svoje pristojnosti na kompleksnem področju socialne vključenosti v mestnih okoljih.

V zvezi s dilemami, predstavljenimi v študijah primerov, se bo v vsaki sodelujoči partnerski državi posnel tudi kratek film. Pri nas bo snemanje filma potekalo jeseni 2018, celoten film pa bo ob zaključku dostopen za ogled na spletni strani projekta.