Za nami je nekaj prvih nudenj strokovne podpore vodjem učečih se skupnosti (USS).

Dejavnost, ki je del paketa Plus, obsega nudenje strokovne podpore vodji USS pri oblikovanju skupnega razumevanja kakovosti VIZ prakse, ki ga vodja učeče se skupnosti gradi s svojimi člani. Pomemben del nudenja strokovne podpore vodji USS je refleksija lastne prakse, torej refleksija vodenja USS, teoretično osvetljevanje izzivov, s katerimi se srečujejo tako vodje USS kot tudi člani USS pri svojem delu ter podpora pri vnašanju sprememb oz. izboljšav v prakso.

Kako je to videti v praksi? Opazujemo izvedbo učeče se skupnosti, nato pa z vodjo USS (in tudi z vodstvenimi delavkami) izvedbo reflektiramo ter oblikujemo skupno razumevanje namena in pomena učeče se skupnosti za profesionalni razvoj strokovnih delavcev. Pri tem nam je v veliko pomoč tudi najnovejša publikacija v naši zbikri izdanih gradiv: Profesionalne učeče se skupnosti v vrtcih in osnovnih šolah.

Več o možnostih članstva in različnih paketih v okviru Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom si lahko preberete tukaj.