September 2019 - avgust 2020

September 2019

15. 9. 2019 - Rok za prijavo v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom ter rok za prijavo na uvodne seminarje

27. september 2019 - To mora vedeti vsak koordinator (novo vključeni člani in Paket plus)

Oktober 2019 - maj 2020

Uvodni seminarji:

  • Osnove »na otroka osredinjene« vzgoje in izobraževanja za otroke v starosti od 0 do 3. let (I. in II. del)
  • Osnove »na otroka osredinjene« vzgoje in izobraževanja za otroke v starosti od 3. do 6. let (I. in II. del)
  • Uvodni seminar za implementacijo metodologije Korak za korakom v osnovni šoli

Oktober 2019

10. in 11. 10. 2019 - Koristno s prijetnim za koordinatorje

24. in 25. 10. 2019 - Koristno s prijetnim za ravnatelje

Januar 2020

30. 1. 2020 - Izmenjajmo ideje, informacije, vrednote - reflektivno srečanje za koordinatorje

Februar 2020

12. 2. 2020 - Usposabljanje za izvajalce (med)regijskih srečanj

Februar–april 2020

Izmenjajmo ideje, informacije, vrednote – (med)regijska srečanja za strokovne delavce vrtcev in osnovnih šol

Maj 2020

28. maj 2020 - Kaj smo dosegli in kam gremo naprej – srečanje strokovnih delavcev vrtcev/osnovnih šol, ravnateljev, koordinatorjev ...