Na ravni Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom (v nadaljevanju Mreža) s kontinuiranimi dejavnostmi profesionalnega razvoja, raziskovanjem lastne prakse ter oblikovanjem profesionalnih učečih se skupnosti strokovne in vodstvene delavce podpiramo pri iskanju poti do kakovostne VIZ prakse.

Razmislek o interakcijah, učnem okolju, strategijah poučevanja, partnerstvu s starši in povezovanju s skupnostjo, spremljanju, ocenjevanju in načrtovanju procesa ter profesionalnem razvoju z namenom izboljševanja lastne prakse, bi moral biti prisoten pri vseh strokovnih delavcih.

Prednost članstva v naši Mreži je, da strokovnim in vodstvenim delavcem pri tem razmisleku nudimo ustrezno podporo, ki jo odlikuje:

● Fleksibilnost pri nudenju podpore po merivrtca/osnovne šole;

● Aktualnost vsebin;

● Omogočanje izmenjave in povezovanja med vrtci in šolami;

● Raznolikost dejavnosti usmerjenih v dvig kakovosti VIZ prakse.

Za vrtce/osnovne šole, ki se želijo vključiti v Mrežo, smo pripravili možnost izbire različnih paketov članstva glede na lastne potrebe, interese, želje. Osnovni paket že za manj kot 42 EUR na mesec. Več informacij najdete v Katalogu.

Ne spreglejte tudi napovedi osrednjega dogodka, s katerim bomo obeležili 20-letnico Mreže ter 25-letnico uvajanja metodologije Korak za korakom!