V Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, ki deluje na ravni Pedagoškega inštituta (v nadaljevanju Center), pomemben del delovanja zavzemajo tudi dejavnosti za profesionalni razvoj strokovnih in vodstvenih delavcev vrtcev ter osnovnih šol. Nudimo vam različne možnosti izobraževanj, usposabljanj in drugih oblik strokovne podpore.

V prenovljenem katalogu smo izobraževanja in usposabljanja razdelili na usposabljanja za posameznike, zavode in druge oblike strokovne podpore za posameznike in zavode.

Izvedbe vseh izobraževanj in usposabljanj, ki so navedene v tem Katalogu, bodo v skladu s sprejetimi ukrepi potekale v predavalnicah. Če to ne bo mogoče, jih bomo izvedli v spletni obliki (na daljavo), o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

Za udeležbo na usposabljanjih in izobraževanjih prejmete potrdilo, ovrednoteno v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Prav tako pa je za pedagoge pomembno neprestano izpopolnjevanje, da bi dosegli in obdržali visoko kakovost vzgojno-izobraževalnega poklica v skladu z zahtevami današnjega sveta. Tako kot je navedeno v knjigi Od teorije v praksi, je prvi razlog zakaj je to pomembno, ta, da otroci bolje napredujejo. Raziskave so pokazale, da je kakovosot priprave pedagoga na delo neposredno povezana s kakovostjo komunikacije in interakcije z otroki. Drugi razlog pa je, da je smiselno, da se pedagogi neprestano seznanjajo z najnovejšo strokovno literaturo in najnovejšimi strokovnimi spoznanji. Pedagogi naj bi poznal najnovejše raziskave, analiziral, ali so uporabne v različnih okoliščinah, in jih znal tudi uporabiti. Pri tem pa jim pomagamo mi tudi preko naših izobraževanj in usposabljanj.

Prijavnice in dodatne informacije so dostopne v katalogu. Prijave za večino usposabljanj pa zbiramo do 15. septembra 2020.

Posamezna izobraževanja in usposabljanja pa predstavljamo tudi vsak četrtek na naši FB strani, v rubriki Četrtkov izobraževalni predlog.

---

Pri usposabljanih za posameznike izspostavljamo uvodne seminarje, kot naš železni repertor s ciljem spoznavanja na otroka osredinjenih pristopov. Izvajali bomo tudi usposabljanje na temo oblikovanja spodbudnega učnega okolja v oddelkih 1. starostnega obdobja v vrtcu, ki je bil odobren s strani MIZŠ in je dostopen v katalogu Katis. Ponujamo tudi izobraževanje na temo mehkega prehoda otrok iz vrtca v osnovno šolo, ki je vse bolj aktualna tema v Sloveniji. Ponovno nudimo usposabljanje z WANDO pod roko, dodajamo pa spletno usposabljanje TOY v sklopu istoimenskega projekta.

Pri izobraževanjih za zavode posebej predstavljamo tematske konference, za katere predlagamo raznolike tematike, smo pa tudi fleksibilni glede na vaše potrebe in predloge. Še posebej bi izpostavili tematsko konferenco na temo oblikovanja učečih se skupnosti, saj tovrstna oblika profesionalnega razvoja postaja vse bolj aktualna. Ponujamo tudi usposabljanja za druge predstavnike lokalne skupnosti, npr. Okrepimo starševstvo in Zakaj vlagati v kakovosten vrtec.

Pod drugimi oblikami strokovne podpore pa lahko najdete kovčing za vodje učečih se skupnosti, indiviualno strokovno podporo in modeliranje opazovanja v oddelku. 

---

V primeru, da bi želeli podporo pri spremljanju in zagotavljanju kakovostne vzgojnoizobraževalne prakse (v nadaljevanju VIZ prakse), bolj poglobljen in kontinuiran profesionalni razvoj ter več povezovanja s strokovnimi in vodstvenimi delavci drugih vrtcev in šol, vas vabimo, da se priključite naši Mreži za spreminjanje kakovosti Korak za korakom.

Več informacij najdete v Katalogu Mreže. Prijave zbiramo do 15. septembra 2020.

---

Na ravni Centra posebno pozornost usmerjamo tudi v izdajo kakovostnih priročnikov in drugega gradiva, s katerimi dopolnjujemo obstoječe oblike strokovne podpore.

Letos jih lahko prvič najdete zbrane v Katalogu publikacij. Inforamcije pa so dostopne tudi na naši spletni strani pod rubriko Založništvo.